fbpx
Uudised

Komisjon kiitis sõjakooli lõputööde praktilisust

Tänavu lõpetab esimene põhikursus mereväe ohvitsere. Pildil 1. mereväe põhikursuse kadettseersant Krister Sooväli.
Tänavu lõpetab esimene põhikursus mereväe ohvitsere. Pildil 1. mereväe põhikursuse kadettseersant Krister Sooväli.

Möödunud nädalal kaitsesid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis maa- ja mereväe põhikursus ning keskastme kursus oma lõputöid. Parimateks tunnistati tööd, mis omasid ka praktilist väljundit.

Lõputööde komisjoni esimees kolonelleitnant Vitali Lokk tunnustas neid kadette, kes olid oma töödesse panustanud. „Tugevustena tooksin välja selle, et töödes oli välja toodud praktilisus ja kasutusväärtus kaitseväes. Eriti tahaks välja tuua logistikaeriala teemad, mis olid eelnevatele omadustele väga headeks näideteks,“ rääkis kolonelleitnant Lokk.

Samas märkis kolonelleitnant Lokk, et mitmes töös jäi puudulikuks metodoloogiline pool, sest üle 90 protsendi töödest oli tehtud kasutades vaid empiirilist uuringumeetodit.

„Ma võin käe südamele panna, et need inimesed, kes said positiivse hinde, oskavad teha akadeemilist uurimustööd. Tänavune hindamine oli aus kõigi suhtes,“ kinnitas kolonelleitnant Lokk.

Maaväe kursuse parimatest diplomitöödest toodi välja kadett Taniel Klettenbergi lõputöö, mis käsitles provintsi rekonstrueerimismeeskonna universaalset struktuuri ja koosseisu ÜRO rahuoperatsioonil. Kadett Klettenbergi lõputööd juhendas major Karl Salum.

Esimest korda lõpetava mereväe põhikursuse parimaks tööks tunnistati kadett Margus Rätsepa diplomitöö, mis käsitles MIMO radari virtuaalvõre modelleerimist. Tööd juhendas Tallinna tehnikaülikooli õppejõud Ivo Müürsepp.

Parima lõputöö keskastme kursusel tegi major Tarmo Luhaäär, kes taktika õppetoolil kaitses magistritöö teemal „Jaotuspõhise logistika printsiibid Eesti kaitseväe varustusketis“. Major Luhaääre tööd juhendasid major Taivo Rõkk ja Kersti Kõiv.

Varasemate diplomitöödega on huvilistel võimalik tutvuda e-õppe portaalis Ilias, kus on kättesaadavad rohkem kui 400 lõputööd. Tänavu kaitstud lõputööd lisatakse e-õppe portaali selle kuu jooksul.

KVÜÕA on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Sisseastumisdokumente saab Kõrgemasse Sõjakooli esitada tänavu 23. juunist 6. juulini.

Kaitseväe Akadeemia