fbpx
Uudised

Kõrgem Kunstikool Pallas tegi koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumiga

Eelmisel nädalal külastasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumit koostööprojekti raames Kõrgema Kunstikooli Pallas restaureerimissuuna üliõpilased.

Kõrgem Kunstikool Pallas üliõpilased koos KVÜÕA muuseumi peavarahoidja Eduard Asteliga.

Nädala kestel viibisid kunstikooli üliõpilased KVÜÕA muuseumis, kus neile viidi läbi arhiveerimiskursuse praktikum. Teemaks oli museaalide digitaalse kujundi loomine, mida oleks võimalik esitleda muuseumite infokeskkonnas MuIS (https://www.muis.ee/).

Tegemist oli pilootprojektiga, mille suurem eesmärk on KVÜÕA muuseumi kollektsioonide avalikkusele kättesaadavamaks muutmine, mis lihtsustaks tulevikus uurimustööde läbiviimist ning annaks huvilistele võimaluse tutvuda muuseumi kogudega MuIS-i keskkonnas.

Tudengitele oli see hea võimalus teha tööd reaalsete museaalidega muuseumi spetsialistide käe all ning projekti raames digiteeriti üle 40 museaali.

Kaitseväe Akadeemia