fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool avab end huvilistele

Täna, 3. juunil peab Kõrgem Sõjakool viimast korda sel õppeaastal lahtiste uste päeva.

Sõjakooli on õppeaasta jooksul külastanud pea 1700 väga erinevas eas huvilist: lasteaialastest ajateenijate ning erinevate kõrgkoolide tudengiteni.

Sõjakooli lahtiste uste päeval räägivad kadetid külalistele riigikaitsest, kadetielust, tutvustavad õppe- ja eluruume, KVÜÕA sõjamuuseumi ja relvastust. Kadetikasiinos räägitakse sõjakoolide vahelisest rahvusvahelisest koostööst ning ajaloolistest traditsioonidest. Külalistel on võimalus end proovile panna laskesimulaatoril. Huvilised saavad infot sisseastumiseksamite ja õppimisvõimaluste kohta.

Kõrgem Sõjakool avab oma uksed külalistele taas septembris. Propageerimaks riigikaitselist haridust ning ohvitseri elukutset toimuvad lahtiste uste päevad õppeaasta jooksul septembrist juunini kord kuus.

Lisaks senisele rakenduskõrgharidusena omandatavale ohvitserikutsele on KVÜÕA KÕrgemas Sõjakoolis sellest aastast esmakordselt võimalik saada ohvitserikutse kõrghariduse baasil. Maaväe nooremohvitseride kursus kestab aasta ning mereväe nooremohvitseride kursus poolteist aastast. Kursusele kandideerimise eelduseks on omandatud kõrgharidus ning läbitud ajateenistus.

Koostöös teiste Eesti rakenduskõrgkoolide tudengitega külastasid kadetid õppeaasta vältel erinevaid gümnaasiume ning keskkoole tutvustamaks õppimisvõimalusi Kõrgemas Sõjakoolis. Sel moel on jõutud õppeaasta jooksul paari tuhande nooreni. Kaitseväe ning kooli kohta jagavad kadetid infot traditsiooniliselt ka erinevatel koolinoorte haridusmessidel.

Kaitseväe Akadeemia