fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool kolib Kihnu saarele

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) kolivad kvaliteediauditi tulemusel oma struktuuriüksused üle Eesti laiali, et tõhustada õppetöö tulemusi keerulisemates tingimustes.

„Uueks õppetöö läbiviimise aluseks on võetud strateegiline juhtmõte „raske õppusel, kerge lahingus“, mis vahetab välja senise „vähem on rohkem“ ja seda järgides viimegi kõik oma struktuuris olevad üksused teineteisest võimalikult kaugele,“ ütles KVÜÕA meedia- ja turundusgrupi ülem kapten Kristjan Kostabi.

Seni on KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli õppetööd läbi viidud põhiliselt Tartus ja Tallinnas aga ka väeosades üle Eesti, kuid õppetöö läbiviimine ainult seitsmes asukohas Eestis ei ole auditi tulemuste põhjal piisavalt väljakutseid esitav, samuti on juhtimine liiga mugav. Kaasaegsete õppevahendite ülemäärast kasutamist pidi KVÜÕA ka arvesse võtma.

Nii hakkavad Kõrgema Sõjakooli mereväekursused harjutama Piusa liivamaardlas, kuid eksamid tuleb sooritada siiski meresõjalaevadel, tulevased õhuseireohvitserid õpivad oma tööd Ida-Viru allmaakaevandustes, misjärel radarijaamas eksam antakse. Maaväekursused kolivad koos õppeosakonnaga Kihnu ja Ruhnu saartele, et õppida tegutsemist võimalikult väikesel territooriumil, jalaväelase jaoks taganemisvõimaluseta vastutusalal.

KVÜÕA üldosakond hakkab igakuiselt roteeruma erinevate Eesti asulate vahel, rakendusuuringute keskus kolib Soomaale ja matkekeskus Läti piirile, logistikaosakond Hiiumaale ning sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus Eesti südamesse, Paidesse. KVÜÕA ülem hakkab üksuste vahel liikuma koolile annetatud endise Rolling Stones´i tuuribussiga, millega liigub kaasa ka KVÜÕA rändmuuseum. Seni Võrus paiknenud lahingukool läheb pidevale missioonile ning Tartusse jääb KVÜÕA üksustest vaid meedia- ja turundusgrupp.

Muutuste rakendamise leevendamiseks plaanitakse KVÜÕA-s lühendada tööpäevi põhimõttel „laisa päev on pikk“ ja alustada lõpu- ja teadustööde kirjutajate motivatsiooniprogrammi „Lootus sureb viimasena“.

Kaitseväe Akadeemia