fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool korraldab sisseastumiseks täiendava vastuvõtu

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis algas täna täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele maa- ja mereväe põhikursustel.

„Nii mõnigi kord saame aru, et oleme millestki heast ilma jäänud siis, kui õige aeg on möödas. Mõeldes kõigile neile, kes on väikese hilinemisega jõudnud arusaamale, et kaitseväe karjäär on neile sobiv, avame täiendava vastuvõtu vabadele õppekohtadele maa- ja mereväe õppesuundadel,“ ütles KVÜÕA ülema ülesandeid täitev kolonelleitnant Avo Veske.

Täiendava vastuvõtu raames saab sisseastumise infosüsteemi SAIS (www.sais.ee) kaudu kandideerida Kõrgema Sõjakooli maaväe või mereväe õppesuunale kuni 23. juuli keskööni. Sisseastumiskatsed toimuvad 30.-31. juulil ning kandidaadid peavad sooritama vaimse võimekuse testi ja kutsesobivusvestluse. Üldfüüsiline test tuleb sooritada tegevteenistusse astumise nõudena, kuid seda ei hinnata paremusjärjestuse osana. Testi viimase 180 päeva jooksul läbinud saavad lasta arvestada saavutatud tulemust.

Täpsemat teavet sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta leiab Kõrgema Sõjakooli kodulehelt https://www.sojakool.ee/sisseastujale/. Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected], telefonidel 717 6303 ja 717 6305 või Kõrgema Sõjakooli Facebooki lehel.

Sõjakooli õppuritele on tagatud tasuta meditsiiniline abi ja elamispind sõjakooli ühiselamus Tartu kesklinnas, samuti saavad kadetid igakuist palka alates 650 eurost. Kõrgema Sõjakooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja neile antakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia