fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool kutsub sisseastujaid infopäevale

Kõrgem Sõjakool korraldab 8. juunil kell 11.00 sisseastujatele infopäeva, kus antakse põhjalik ülevaade sisseastumiskatsetest ning sõjakooli õppimisvõimalustest. 

Kõrgema Sõjakooli edukalt lõpetanuid ootab kindel karjäär kaitseväes ja nooremleitnandi auaste.
Foto: Annett Kreitsman

Infopäeval saavad huvilised põhjaliku ülevaate uuenenud sisseastumiskatsetest, kus kandidaatide paremusjärjestus moodustatakse akadeemilise ehk vaimse võimekuse testi ja kutsesobivusvestluse tulemuste alusel. Tänavu aastal ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Lisaks sisseastumiskatsetele tutvustavad ohvitserid maa-, mere- ja õhuväe õppesuundasid, erialasid ja hilisemat teenistust. Kaitseväe värbamiskeskuse esindajalt saab infot, mida teha pärast katsete edukat sooritamist või kui ajateenistus on veel läbimata. Ülevaate õppetöövälisest tegevusest, kadetielust ning sõjakooli olmetingimusest annavad huvilistele kadetid. Infopäev on heaks võimaluseks tutvuda oma silmaga sõjakooli õppe- ja eluoluga ning suhelda vahetult koolis õppivate kadettidega.

Infopäev algab KVÜÕA peahoones (Riia 12) 8. juunil kell 11.00 ja lõpeb orienteeruvalt 13.30.  Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Selleks palume saata oma ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed aadressile [email protected]. Infopäevale tulles palume võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Sisseastumisdokumente saab Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppesse esitada SAIS-i vahendusel 19. juunist 3. juulini ning sisseastumiskatsete sooritamisperiood on 17. – 20. juuli 2017. Sisseastumiskatsed saab sooritada ka enne ajateenistuse läbimist. 2017/2018. õppeaasta sisseastumiseeskiri ja –info on leitav sõjakooli kodulehel http://www.sojakool.ee/sisseastujale/.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia