fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool pikendas dokumentide vastuvõtmise tähtaega

Sisseastujate dokumente oodatakse 13. juulini õppeasutuse peahoone fuajeesTartus, Riia 12 esmaspäevast reedeni kell 9 kuni 16. SisseastumiskatsedKõrgemasse Sõjakooli toimuvad 16. juulist 20. juulini.
Kõrgem Sõjakool on rahvusvaheliselt akrediteeritud kõrgkool, millelõpetajad saavad kolmeaastase põhikursuse läbimise järel sõjaväelisejuhtimise rakenduskõrghariduse ja nooremleitnandi auastme. Omandatavharidus võimaldab lõpetajal täita kaitseväes rühma- ja kompanii- võipatareiülema ülesandeid nii rahu- kui ka sõjaajal.
Lõpetanutel on võimalik pärast mõneaastast edukat teenistustkaitsejõududes jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel, kusomandatakse pataljoni- ja brigaadistaabi nooremstaabiohvitseri oskused.
Sõjaväelise kõrghariduse kolmandaks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursusBalti Kaitsekolled?is või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelisesõppeasutuses, ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- jakindralstaabikursused või muud vastava tasemega kursused välisriikidesõjaväelistes õppeasutustes.
Kõigile kadettidele tagatakse tasuta eluruum ja stipendium 7500 krooni kuus.
Täpsemat informatsiooni dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta saabõppeasutuste koduleheküljelt aadressil www.ksk.edu.ee või õppeosakonnatelefonidelt: 717 6131 ja 50 911 47.

Kaitseväe Akadeemia