fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool sai omale rivilaulu

Marsiviisi laulis helilindile Haaslava meeskoor.

Eile lauldi stuudios helilindile Kõrgema Sõjakooli rivilaul, mida kadetid hakkavad kasutama kõikvõimalikel rivistustel ja marssidel.

Rivilaulule kirjutas sõnad Kõrgema Sõjakooli veebel vanemveebel Helari Pilve, kelle sõnul oli eesmärk leida sõjakooli marsile sõnad, mida kadetid saaksid laulda ükskõik millisel hetkel kõndides rivis. „Rivilaulu idee autor on Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu, kes käesoleva aasta Vabariigi aastapäeva paraadil leidis hetki, kus orkester marssijaid ei toetanud ja rivi kõndis vaikuses. Sellisel hetkel oleks just paslik olnud võtta üles oma kooli marsiviis ning hoida selle järgi samm õige,“ ütles vanemveebel Pilve.

Loodud rivilaul kannab Kõrgema Sõjakooli eesmärke, väärtusi ja süvendab ühtekuuluvuse tunnet. „Tahtsime leida Kõrgemale Sõjakoolile laulu, mida saaksid kadetid esitada nii jalutuskäikudel kui ka pikematel marssidel. Tõenäoliselt saab uut marsiviisi kadettide esituses esimest korda kuulda järgmisel Vabariigi aastapäeva paraadil,“ lisas Pilve.

Kõrgema Sõjakooli rivilaulu sõnade konkursile saabus kokku kuus tööd, millest parimaks osutusid vanemveebel Pilve loodud lüürika. Kõrgema Sõjakooli marsi laulis helilindile Haaslava meeskoor.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kõrgema Sõjakooliga on võimalik tutvuda kõigil huvilistel lahtiste uste päevadel, samuti saab kadettidega kohtuda novembris toimuval infomessil Teeviit 2013. KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia