fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool sai uue ülema

KVÜÕA ülem kolonel Martin Herem annab Kõrgema Sõjakooli lipu üle uuele ülemale major Tarmo Luhaäärele.
KVÜÕA ülem kolonel Martin Herem annab Kõrgema Sõjakooli lipu üle uuele ülemale major Tarmo Luhaäärele.

Täna andis Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimuval pidulikul tseremoonial sõjakooli lipu üle major Tarmo Luhaäärele.

Värske ülemana tunnetab major Tarmo Luhaäär suurt vastutust kaitseväe tulevaste ja olemasolevate nooremohvitseride suunamises ning õpetamises kõigis väeliikides.

„Minu sooviks on jätkata eelkäijate tehtud tööd ja arendada õppe- ning kasvatustöö läbiviimist Kõrgemas Sõjakoolis, et kaitseväe üksused saaksid tänu kooli lõpetanud haritud ohvitseridele täita oma ülesandeid võimalikult kvaliteetselt,“ ütles major Luhaäär.

Võtmeülesannete täitmiseks peab major Luhaäär oluliseks tihedat koostööd KVÜÕA õppeosakonnaga ja õppurkonna suuremat kaasamist juhtimisse ning otsustamisse, rõhutades seejuures nooremate ja vanemate kolleegide koostöö vajalikkust õppetöös ning selle väliselt.

Major Tarmo Luhaäär alustas kaitseväeteenistust 1997. aastal Riigikaitseakadeemias kadetina, mis päädis 2000. aastal Kõrgema Sõjakooli teise põhikursuse lõpetamisega. Aastatel 2000-2007 teenis ta Pärnu üksik-jalaväepataljonis ja Lääne kaitseringkonna staabis tagalaülemana. Major Luhaäär on osalenud ajavahemikus 2008-2010 kahel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis. Aastatel 2010-2012 teenis major Luhaäär Tagalapataljoni ülemana ning 2012-2014 õppis ta Kõrgema Sõjakooli keskastme kursusel.

Kolonelleitnant Tikerpuu teenib kaitseväes alates 1993. aastast. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, õhutõrjeohvitseri baas- ja edasijõudnute kursuse Ameerika Ühendriikides ning Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse. Alates 1997. aastast on ta teeninud erinevatel ametikohtadel Õhutõrjedivisjonis – olnud rühma-, patarei- ja operatiivsektsiooni ülem ning Õhutõrjekooli ülem.

Aastatel 2006-2008 teenis kolonelleitnant Tikerpuu Maaväe staabis väljaõppeosakonnas staabiohvitserina ning operatiivosakonnas õhutõrjeinspektorina. Aastatel 2009-2011 pidas kolonelleitnant Tikerpuu Kirde kaitseringkonna õhutõrjepataljoni ülema ametit. Alates 2011. aastast teenib ta sõjakooli ülemana ja 2012. aastal lõpetas Kõrgema Sõjakooli keskastme kursuse. Kolonelleitnant Tikerpuu jätkab teenistust Ameerika ühendriikides NATO staabis.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Sisseastumisdokumente saab sõjakooli esitada tänavu 23. juunist 6. juulini.

Pildigalerii on nähtav siit.

Kaitseväe Akadeemia