fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool tähistab 94. aastapäeva

Kõrgem Sõjakool tähistas oma 94. aastapäeva piduliku rivistusega.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Kõrgem Sõjakool tähistab oma 94. aastapäeva piduliku jalutuskäiguga läbi linna, rahvusvahelise patrullvõistluse ja kadetiballiga.

Kõrgema Sõjakooli ülemal kolonelleitnant Mati Tikerpuul on hea meel, et selline üritus igal aastal Tartus toimuda saab. „Ma tänan Tartu elanikke sõbraliku suhtumise ja meeldiva koostöö eest,“ ütles kolonelleitnant Tikerpuu. „On oluline, et Kõrgemast Sõjakoolist tulevad ohvitserid tahavad teenida Eestit kogu oma mõistuse ja jõuga. Kaitseväge ootab eest palju muudatusi ja ohvitserkond peab seisma hea selle eest, et nende muutuste tulemusena oleks kõigil Eesti riigis kindel olla,“ lisas kolonelleitnant Tikerpuu.

Aastapäevapidustused algavad homme, mil Tartusse saabub enam kui 30 liikmeline delegatsioon Taani, Poola, Soome, Rootsi, Leedu ja Läti sõjakoolidest. Esimesel päeval tutvustatakse külalistele Eesti ohvitseride väljaõppesüsteemi ja viiakse läbi ekskursioon Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste hoonetes.

Reedel tähistatakse aastapäeva piduliku marsiga läbi linna. Pidulikust jalutuskäigust võtab osa ligi 150 kadetti, sõjakooli kaaderkoosseis ja välisdelegatsioonid. Pidulikule jalutuskäigule järgneb aastapäevale pühendatud rahvusvaheline sõjalis-sportlik patrullvõistlus, mis läbib ka Tartu linna.

Sõjakooli aastapäev kulmineerub laupäeva õhtul toimuva traditsioonilise kadetiballiga õppeasutuste aulas. Õhtujuhiks on kadetid kutsunud leitnant Madis Millingu ning tantsumuusikat mängib Kaitseväe orkester.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli sünnipäevaks loetakse 3. aprilli 1919. aastal, kui toonane sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner allkirjastas käskkirja, mis pani aluse Eesti Vabariigi Sõjakoolile. 1923. Aastal liideti see koos teiste sõjaväeliste koolidega Sõjavägede Ühendatud Õppeasutisteks.

Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal.

Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel ohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud. Kõrgema Sõjakooli lahtiste uste päevad on 19. aprillil ja 31. mail. Kadetid tutvustavad lahtiste uste päevadel külalistele kadetielu, oma õppe- ja olmetingimusi.

Kaitseväe Akadeemia