fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool valis uue kadettveebli

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool valis endale algavaks õppeaastaks uue kadettveebli Lauri Laapase, kellele senine kadettveebel Siim Hendrik Rääk andis üle Kadetikogu juhtimise.

Kadettveebel Lauri Laapas

„Kandideerisin kadettveebliks, kuna tundsin, et kõik ei olnud endale veel päris selgeks teinud, kes kadett päriselt on, millised on tema õigused ja kohustused ning leidsin, et on õige aeg tuua KVÜÕAsse värskust ja uut mõtlemist. Kadettveeblina soovin esimese asjana üle vaadata kadettide käitumisreeglid, mis tegelikult on juba peaaegu tehtud,“ ütles kadettveebel Laapas, kes on muuhulgas võtnud ülesandeks suurendada KVÜÕA ühtsustunnet organisatsioonisiseselt.

Uuele kadettveeblile Lauri Laapasele antakse kadettveebli pagunid üle homsel pidulikul õppeaasta alguse rivistusel. Senisele kadettveeblile Siim Hendrik Räägule antakse koostöö, aktiivsuse ning kadetikogu elu edendamise eest üle meene. Uut kadettveeblit ootab 1. septembril ees ka kohtumine Kaitseväe juhatajaga.

Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide seast. Kadettveebli peamiseks ülesandeks on Kadetikogu juhatuse esimehena juhtida Kadetikogu tegevust, korraldada üritusi ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia