fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool valis uue kadettveebli

Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu andis kadettveebli auastmetunnuse kadettveebel Kristjan Muulile.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu andis teisipäevasel rivistusel üle kadettveebli auastmetunnuse 15. põhikursuse kadettseersandile Kristjan Muulile.

„Kadetikogu üheks eesmärgiks on arendada ja laiendada meie traditsioonilisi tegevusi ning tagasiside põhjal võin öelda, et oleme oma ülesannetega hästi hakkama saanud,“ ütles eelmine kadettveebel Viktor Bubnov 14. põhikursuselt.

Uue õppeaasta algul valivad sõjakooli kadetid traditsiooniliselt teise õppeaasta kadettide hulgast uue kadettveebli, kelle ülesandeks on kadetikogu juhatuse esimehena juhtida kadetikogu tegevust, koordineerida ürituste korraldamist ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

„Sooviksin tänada ka head meeskonda 14. põhikursuselt, 3. õhuväe põhikursuselt, aga ka kursuse juhtkonda, kes on andnud olulise panuse õnnestumistesse. Uuele kadettveeblile soovin kordaminekuid oma ettevõtmistes, et kui kunagi tehtule tagasi vaadata, siis oleks mida meenutada ja mille üle uhke olla,“ lisas ta.

Möödunud õppeaastal taastas kadetikogu kadettide piduliku jõuluõhtusöögi traditsiooni ning algatas heategevusliku korjanduse sõjalistel välisoperatsioonidel vigastada saanud kaitseväelaste elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamiseks.

Kadettveebel Bubnov tunnustas rivistusel tänukirjade ja meenetega õppureid, kes andsid märgatava panuse kadetikogu tegevusse. Tunnustuse pälvisid 14. põhikursuse kadetid Ott Mihailov, Allar Villa, Martin Suigusaar ja Ats Kutti. 3. õhuväe põhikursuse kadetid Mikk Habakuk ja Igmar Ilves ja kadettseersant Martin Veermets ning kapten Neeme Kalda 7. keskastmekursuselt.

Kõiki kadette ühendava kadetikogu eesmärgiks on kadettide kasvatamine ja ohvitserile vajalike omaduste arendamine, tavade ja traditsioonide järgimine ning teenistusvälise ühistegevuse korraldamine. Lisaks osaleb kadetikogu aktiivselt KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli siseste küsimuste arutamisel ja otsustamisel, tehes seda valitud esindajate kaudu.

Uue kadettveebli esimeseks ülesandeks järgnevatel päevadel on korraldada kadetikogu uue juhatuse valimine.

Kaitseväe Akadeemia