fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool valis uue kadettveebli ja kadetikogu juhatuse

Kadetikogu juhatus

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu määras möödunud nädala lõpus uueks kadettveebliks 14. põhikursuse kadettseersandi Viktor Bubnovi.

Traditsiooniliselt valivad sõjakooli kadetid uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide hulgast aastaks uue kadettveebli. Kadettveebli ülesanded on kadetikogu juhatuse esimehena juhtida kadetikogu tegevust, koordineerida ürituste korraldamist ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

Äsja kadettveebli ametiaasta lõpetanud kadettveebel Virko Luide 13. põhikursuselt peab aastat kordaläinuks.

“Suurimateks kordaminekuteks võib pidada kadetivande andmise tseremoonia ja kadetiballi edukat läbiviimist, kadetikogu uue põhikirja vastuvõtmist, kadetikasiino täiustamist ning koostöö tihendamist teiste üliõpilasorganisatsioonidega,“ loetles kadettveebel Luide.

Nädala algul valisid kadetid kursuste siseselt ka uue kadetikogu juhatuse. Lisaks kadettveebel Bubnovile kuuluvad juhatusse kadettseersant Martin Veermets 3. õhuväe põhikursuselt, kadetid Annes Kalle, Rene Biene ja Allar Villa 14. põhikursuselt, noorkadetid Tõnis Tulp, Tanel Heinrichsen ja Kristjan Muuli 15. põhikursuselt ning noorkadett Krister Sooväli 1. mereväe põhikursuselt.

Kõiki põhikursuse kadette ühendava kadetikogu eesmärk on kadettide kasvatamine ja ohvitserile vajalike omaduste arendamine, tavade ja traditsioonide elluviimine ning teenistusvälise ühistegevuse korraldamine. Lisaks osaleb kadetikogu aktiivselt Kõrgema Sõjakooli siseste küsimuste arutamisel ja otsustamisel, tehes seda valitud esindajate kaudu.

Kaitseväe Akadeemia