fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool valis uueks kadettveebliks Martin Holmi

Kõrgema Sõjakooli ülem major Tarmo Luhaäär kadettveebli auastmetunnust üle andmas. Foto: kapten Kristjan Kostabi

Täna hommikul andis rivistusel Kõrgema Sõjakooli ülem major Tarmo Luhaäär üle kadettveebli auastmetunnuse 17. maaväe põhikursuse kadettseersandile Martin Holmile.

Uus kadettveebel Martin Holm avaldas oma sõnavõtus lootust kadettide toetusele ning andis lubaduse oma ülesandeid väärikalt täita. „Näen kadettide elus kooliga seotud kitsaskohti ning olen motiveeritud neid lahendama hakkama,” sõnas kadettveebel Holm.

Kõrgema Sõjakooli ülema major Tarmo Luhaääre sõnul on käimas muutuste aasta, kuid selle juures on oluline täide viia juba vastu võetud otsused ja plaanid. Uuele kadettveeblile soovis major Luhaäär otsustamisjulgust ja jõudu vastutusrõõmu kandmisel.

Oma positsiooni loovutanud senine kadettveebel Kaarel Tasa sõnas, et möödunud aasta oli talle kasulik ja kogemusterikas. „Eelkõige olen saanud juurde juhtimiskogemust,” ütles kadettveebel Tasa. „Tänan kõiki kursuseid, kes oma abiga minu tööd kergendasid.” Kõrgema Sõjakooli ülem major Tarmo Luhaäär andis Kadetikogu otsusega kadettveebel Tasale tunnustuseks tehtud töö eest Kadetitähe.

„Selle aasta konkurss oli viimaste aastate tasavägiseim,” iseloomustas major Luhaäär uue kadettveebli valimisprotsessi, kus kolmest kandidaadist kaks jäid teise vooru järel viiki. Sel aastal kasutas kadetikogu teises valimisvoorus uut valimissüsteemi, kuhu olid kaasatud sõjakooli ülem, sõjakooli veebel, kõikide kursuste esindajad, kursuseülemad ning kandidaatide kursuste veeblid.

Kadettveebel on kadettide esindaja, kelle kohustuste hulka kuulub Kadetikogu tegevuse juhtimine, ürituste korraldamise koordineerimine, kadettide heaolu eest vastutamine ja teistele eeskujuks olemine. Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt iga uue õppeaasta algul sõjakooli teise aasta kadettide seast.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia