fbpx
Uudised

Kõrgem Sõjakool võõrustas sel aastal viimast korda külalisi

Reedel toimunud sõjakooli selle aasta viimasel lahtiste uste päeval osales hoolimata raskendatud ilmastikutingimustest pea 250 noort.

Lisaks tavapärasele lahtiste uste päevade programmile rääkis täna koolinoortele küberkaitsest ja turvalisest arvutikasutamisest Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infoturbe spetsialist Anto Veldre. Külalistel oli võimalus käia KVÜÕA sõjamuuseumis, uurida kaitseväes kasutusel olevat relvastust ning tutvuda sõjakooli ajalooliste traditsioonidega ja Kadetikasiinoga. Huviliste jagati infot sisseastumiseksamite ja õppimisvõimaluste kohta.

Koostöös teiste Eesti rakenduskõrgkoolide tudengitega külastasid kadetid aasta jooksul erinevaid gümnaasiume ning keskkoole tutvustamaks õppimisvõimalusi Kõrgemas Sõjakoolis. Sel moel on jõutud õppeaasta jooksul paari tuhande nooreni. Kaitseväe ning kooli kohta jagavad kadetid infot traditsiooniliselt ka erinevatel koolinoorte haridusmessidel. Äsja toimunud noorte haridusmessil “Teeviit” oli huvi sõjakooli vastu messil osalenud kadettide sõnul suur.

2010. aastal osales lahtiste uste päevadel enam kui 1500 noort, samuti on paarsada noort tutvunud riigikaitse ning õppimisvõimalustega sõjakoolis lahtiste uste päevade väliselt. Ka järgmisel aastal avab sõjakool uksed külalistele kord kuus.

Kaitseväe Akadeemia