fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli kadetid õpetavad Tartumaa koolide õpilastele metsaoskuseid

LaagerEile algas Tartumaa koolide riigikaitselaager. Kolme päeva jooksul saavad õpilased Kõrgema Sõjakooli kadettide juhendamisel praktilise kogemuse topograafiast, meditsiinist ja sidest, harjutavad välioskuseid ning laskmist ja lähevad viimasel laagripäeval orienteeruma.

Laagrit korraldava staabi moodustavad Kõrgema Sõjakooli maaväe õppesuuna teise õppeaasta kadetid Henry Lips, Karl-Martin Saaver ja Ivar Kornilov, kelle ülesandeks oli planeerida ja ette valmistada kõik vajalik laagri läbi viimiseks ning laagris tegevusi juhtida. Eelkõige loodavad kadetid saada laagrist praktilist juhtimiskogemust.

„Selle laagri läbiviimisel saame tunnetuse sellest, mida ja kui palju teavad laagrisse tulijad riigikaitsest või millised on nende oskused ja pädevused,“ ütles kadett Kornilov. „Kutsealused tulevad samade teadmistega ajateenistusse, nagu kooliõpilased praegu riigikaitselaagrisse, seega laagrist saadav kogemus on meile tulevases teenistuses väga vajalik.“

Kõrgema Sõjakooli kadetid viivad laagrit läbi õppeaine „pedagoogiline psühholoogia ja riigikaitseõpetuse didaktika“ raames. Kursuse läbinud kadetid saavad riigikaitseõpetuse õpetaja kvalifikatsiooni.

Riigikaitselaagris osaleb 274 õpilast Jaan Poska, Miina Härma, Hugo Treffneri, Herbert Masingu, Ülenurme, Tamme ja Annelinna gümnaasiumitest, Elva ja Palamuse gümnaasiumitest ning Rõngu keskkoolist.

Kõrgema Sõjakooli põhikursusel saab rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Sisseastumisdokumente saab Kõrgemasse Sõjakooli esitada tänavu 20. juunist 3. juulini. Põhjaliku info õppimisvõimaluste ja ohvitseri elukutse kohta leiab Kõrgema Sõjakooli kodulehelt ja Facebook’i lehelt. Sisseastujatele korraldab kool ka põhjalikuma infopäeva 10. juunil Tartus.

Kaitseväe Akadeemia