fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli kadetid valivad tulevast eriala

Täna tutvustavad jalaväe-, logistika-, pioneeri- ja suurtükiväeohvitserid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli 15. maaväe põhikursuse kadettidele Tapa kaitseväelinnakus võimalikke erialasid.

„Kadetid peavad tegema oma erialavaliku võimalikult teadlikult ja sellepärast viime me nad Tapa kaitseväelinnakusse, kui ühte võimalikku tulevasse teenistuskohta, kus on koos erinevate erialade esindajad, kes tutvustavad neile erialaspetsiifilist relvastust, varustust ning kohalikke teenistus- ja olmetingimusi,“ ütles Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu.

Igal aastal valikus olevad erialad sõltuvad ennekõike kaitseväe vajadustest. Oma tulevase eriala valiku peavad kadetid tegema oma teisel õppeaastal. Valikuvõimalused määrab igaühe jaoks ära õppeedukus. „Parima õppeedukusega kadett võib põhimõtteliselt langetada valiku ükskõik millise eriala ja ka väeosa kasuks. Aastaid on kõige populaarsemaks olnud jalaväe eriala, sinna lähevad reeglina just kadettseersandid ja kadettveeblid – meie paremik,“ ütles kolonelleitnant Tikerpuu.

Kadettide erialaõpingud algavad kolmanda õppeaasta novembris ja kestavad kuni maini. Erialaaineid õpetavad eksperdid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest ja väeosade erialakoolidest. Maaväe õppesuunal on võimalik spetsialiseeruda jalaväe, side, pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe või logistika erialale.

Mereväe õppesuunal on võimalik spetsialiseeruda taktika või tehnika erialale ning õhuväe õppesuunal lennuväljaohvitseri või radari- ja sideohvitseri erialale.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel ohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud.

Kaitseväe Akadeemia