fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli laskevõistluse võitsid Sõjakooli magistrandid

Reedel viisid Kõrgema Sõjakooli õppurid Võrumaal läbi laskevõistluse, kus omavahel võtsid mõõtu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõud, üliõpilased ja külalisvõistlejad kaitseliidust.

„Laskevõistlusel pandi proovile laskurite individuaalne laskeoskus enim kasutatavates laskeasendites nii püstoli kui automaatrelva laskeharjutustes,“ ütles võistluse peakorraldaja kapten Riho Juurik. „Meeskondlikus laskeharjutuses oli vaja hästi tunda erinevate Eesti kaitseväe relvade efektiivseid laskekaugusi ning kiire meeskondliku otsustamisega oli vaja tabada sihtmärke vahemikus 25-300m,“ lisas kapten Juurik

Laskevõistluse võitsid individuaalses arvestuses automaadi ja püstoli laskmises leitnant Silver Mäe Sõjakooli keskastmekursuselt, teiseks tuli vanemveebel Meelis Barbo ja kolmandaks kadett Allar Mürk. Keskastmekursuse I võistkond võitis meeskondlikus arvestuses, edestades õppeasutuste töötajate võistkonda ja keskastmekursuse II võistkonda.

Laskevõistlusel lasti neli erinevat laskeharjutust erinevatest kaitseväes kasutusel olevatest relvadest. Individuaalselt lasti püstolit ja automaati kahes harjutuses, võistkondlikult ühes (6 erinevat relva ning proloogvõistlus, milles osalesid kõikidest võistkondadest eelregistreeritud 2 laskurit. Proloogi võistluse võitis samuti magistrant Silver Mäe, kes alistas automaadi M-14 laskmisel finaalis mereväe kadeti Artur Kaljuranna.

Kõrgem Sõjakool viis läbi traditsioonilise laskevõistluse õppeasutuste Nursipalu harjutusväljal ning Tsiatsungõlmaa lasketiirus 30.09.2016, eesmärgiga selgitada välja parimad laskurid nii individuaal- kui võistkondlikus arvestuses.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia