fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli lõpetas 46 ohvitseri

Täna said Tartus rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning nooremleitnandi auastme Kõrgema Sõjakooli 33 maaväe, 6 õhuväe ja 7 mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi sõjateaduses ja –tehnoloogias kaheksa ohvitseri.

„Ohvitser on sõna, mille tähendus ja juured viitavad võimele ja valmidusele. Teie õpingud ja teenistus on seotud Eesti riigiga ning see pole abstraktne ülesanne, vaid valmidus ja tahe meie riiki kaitsta ning paremaks muuta, olla ustav Eesti riigile. Tänan Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste peret selle eest, et Eestil on tänasest veelgi targem kaitsevägi,“ ütles Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ning soovis lõpetajatele edu edasises teenistuses.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Martin Taal, mereväe põhikursusel nooremleitnant Kevin Must ja õhuväe põhikursusel nooremleitnant Mikk Golubtsov. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras üle ohvitseri mõõga ja vestu.

Magistrantuuris tunnistati parimaks õppuriks kapten Robert Rajaste, kes lõpetas cum laudega ning keda Kõrgem Sõjakool tänas hinnalise kingitusega.

Sel aastal andis KVÜÕA esimest korda välja ka erukolonelleitnant Ülo Tamre ja proua Tamara Tamre loodud sihtfondi rahalist preemiat põhikursuste parimate juhiomadustega lõpetajatele. Kõrgemast sõjakoolist sai preemia nooremleitnant Martin Taal.

Selle aasta parim kaitstud lõputöö taktika valdkonnas oli Margo Ind teemaga „120 mm miinipildujate võrdlev analüüs“, loodus-ja täppisteaduste valdkonnas oli parimaks lõputööks Taavi Oja „Mürsu kilduvuse uuringumeetodid“, sõjaväepedagoogika ja juhtimise valdkonnas tunnistati parimaks lõputööks Martin Taali „Alluvate tajutud eestvedamiskäitumise seosed teenistushuvidega“ ja sõjaajaloo-ja strateegia valdkonnas Kristjan Valmeti töö „Operatsiooni füüsilise keskkonna mõju Väike-Emajõe ümbruses 1944. aastal toimunud lahingute näitel“.

Kõrgema Sõjakooli lõpetanud nooremohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse Kaitseväe väeosadesse.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Tänavu võetakse sisseastumisdokumente Kõrgemasse Sõjakooli vastu 18. juunist 2. juulini.

Lõpuaktuse galerii: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58817

Kaitseväe Akadeemia