fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli lõpetas üheksa nooremleitnanti

Kõrgema Sõjakooli teise nooremohvitseride kursuse lõpetanud ohvitserid said kätte auastmetunnused.

Kaitseväe Peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe andis täna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulas nooremleitnandi auastmetunnused kätte üheksale värskelt Kõrgema Sõjakooli teise nooremohvitseride kursuse lõpetanud ohvitserile.

Varasema tsiviilkõrgharidusega nooremohvitserid arvati Eesti ohvitserkonna sekka pärast kolmteist kuud kestnud sõjalist väljaõpet.

„Väikeriik peab võimalikult hästi ära kasutama kõigi kodanike, nii praeguste kui ka tulevaste kaitseväelaste senist ettevalmistust, haridust ja soovi kaitseväes teenida,“ ütles peastaabi ülem tsiviilkõrgkoolid lõpetanud ohvitseridele. Kaitseväe Peastaabi ülema sõnul on paljudel meie liitlasriikidel aastatepikkune tsiviilkõrgkoolide lõpetanute kaasamise kogemus, mis on Eesti-suuruse riigi jaoks eriti väärtuslik.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus tõdes, et kõrghariduse baasil nooremohvitseride ettevalmistamise kursus on tänaseks Eesti sõjandushariduse maastikul kinnistunud ning seda paindlikumaks muutnud. „See on lisavõimalus neile oma riiki teenida, kes on kutsumuse ja soovi ohvitseriks saada avastanud tsiviilkõrghariduse omandamise järgselt,“ ütles kolonel Ermus.

Nooremohvitseride kursuse õppurid õppisid kursuse vältel juhtima rühma ja kompaniid ning kasutama relvastust ja tehnikat rühma tasemel. Lisaks omandasid ohvitserid teadmisi sõjaajaloost ja julgeolekupoliitikast, reaal- ja ühiskonnateadustest, lahingutoetusest ning pedagoogikast. Kursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Kristo Tamm.

Kaheksa värske nooremohvitseri teenistus jätkub maaväe üksustes rühmaülema ametikohtadel, üks lõpetaja jätkab teenistus mereväes. Järgneva kolme aasta jooksul tuleb neil läbida viiekuuline erialakursus, mis võimaldab spetsialiseeruda pioneeri-, side-, logistika-, suurtüki-, õhutõrje või jalaväe erialale.

Ohvitseride kursuse lõpetanute seas on näiteks geograafia, õigusteaduse, majanduse ja ehituse erialal kõrghariduse omandanuid. Tänavu alustas kolmandal nooremohvitseride kursusel õpinguid 10 kõrgharidusega noort.

Nooremohvitseride kursusele kandideerimise eelduseks on kõrgharidus ning läbitud ajateenistus. Kursus valmistab ette maaväe või õhuväe nooremohvitsere rahu-ja sõjaaja ametikohtadel teenimiseks, selle lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme.

Samalaadsed kursused toimuvad ka Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ning teistes liitlasriikides.

Kaitseväe Akadeemia