fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli kadetid alustasid eriala tutvustava väljaõppega

Eile algas sõjakooli maaväe põhikursuse noorkadettidel kaks nädalat välilaagris kestev sissejuhatus erialasse, mille peamine eesmärk on õppurite sõjalise väljaõppe taseme ühtlustamine.

Noorkadettide sissejuhatus erialasse. Foto: Ivika Lehtsalu

Kõrgema Sõjakooli maaväe 21. põhikursuse ülema major Ago Savi sõnul proovitakse esmakordselt väljaõppe sellist formaati, kus noorkadetid peavad ise üksteisele tunde andma. „Hoolimata sellest, et kõigile pole varasemalt tunni läbiviimist õpetatud, peavad tulevased juhid ka raskemates oludes hakkama saama. Noorkadettidelt nurinat kuulda pole ja paistab, et motivatsiooni neil jätkub,“ ütles major Savi.

Eile andsid noorkadetid üksteisele relvaõppetunde, et valmistuda lahingutegevuseks. Alanud nädala peamine fookus ongi lahingutegevuse väljaõppel, millele järgneb jao ja rühma taktikaõpe.

Sissejuhatus erialasse annab uutele õppuritele võimaluse lähemalt tutvuda valitud erialaga ja saada esmane juhtimiskogemus. Sissejuhatus erialasse lõpeb järgmisel nädalal lõpurännakuga, kus noorkadetid saavad omandatud teadmised ja oskused proovile panna.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58272

Kaitseväe Akadeemia