fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli õppurid võõrustavad vilistlasi

Täna korraldab KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli kadetikogu praegustele õppuritele ja sõjakooli põhikursuse vilistlastele ühise koosviibimise.

Vilistlaspäeva läbiviija, kadett Timo Leppiku sõnul on selline koosviibimine hea võimalus üksteisele oma tegevuse tutvustamiseks: „Kuna paljud vilistlased saavad meie tulevasteks ülemateks, siis on hea end kurssi viia nende tegemistega ning tutvustada sedagi, millega meie siin igapäevaselt tegeleme,“ ütles kadett Leppik, kelle sõnul on vilistlaspäev võimalus õppuritel ja vilistlastel üheskoos vabamas õhkkonnas suhelda.

Vilistlaspäev algab kogunemisega aulas, kus kohale tulnuid tervitab KVÜÕA esindaja ja kadetikogu esimees kadett-veebel Virko Luide. Seejärel tehakse kooli eluolu tutvustav ringkäik ühiselamus ning minnakse edasi kadetikasiinosse, kus õppurid ja vilistlased saavad osa võtta õppeasutuste traditsioonilisest mälumängust „Mäller“. Õhtu jätkub kadetikasiinos koosviibimisega heas seltskonnas.

Kõrgema Sõjakooli vilistlaspäevale on eelnevalt registreerunud 20 kaitseväelast Staabi-ja Sidepataljonist, 1. Jalaväebrigaadist, Vahipataljonist ja teistest kaitseväe allüksustest. Lisaks on oodata sama palju endisi õppureid sõjakoolis teenivate vilistlaste ja keskastmekursuse kuulajate seast.

Kadetikogu on Kõrgema Sõjakooli kõikide põhikursuste kadette ühendav organisatsioon, mille põhieesmärk on kadettide kasvatamine ja ohvitserile vajalike omaduste arendamine. Vilistlaspäeva on korraldatud ka varasematel aastatel.

Kaitseväe Akadeemia