fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli semestri parimad teenisid karikad

Väga hea õppeedukuse eest pälvisid traditsioonilise karika „Semestri parim õppur” koos tunnistusega keskastmekursuse õppur leitnant Mart Sirel (VI järk), põhikursuse kadett-veebel Ragnar-Aleksander Jõgi (II järk), kadett Raido Luuk (II järk) ning kadett-seersant Karl Kalamees (I järk). Kuuenda järgu karika saanud leitnant Sirel tegi ka omamoodi ajalugu: VI järgu karikat ei ole enne teda veel keegi välja teeninud.
2000. aastal toonase Kõrgema Sõjakooli ülema poolt alustatud traditsiooni kohaselt antakse „Semestri parima õppuri” karikas kõikide kursuste semestri lõikes parimale õppurile järgmise õppesemestri alguses. Karika järk sõltub varem saadud karikate arvust, suurim võimalik järk on VIII.
Õppurite hulgas prestiižset karikat on kokku välja antud 91, neist I järku 51, II järku 21, III järku 11, IV järku 5, V järku 2 ja VI järku 1 kord.

Kaitseväe Akadeemia