fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli ülem andis parimatele õppuritele karikad

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Vahur Murulaid andis tänasel sõjakooli rivistusel 2010. õppeaasta kevadsemestri parimatele õppuritele üle karikad.

Väga hea õppeedukuse eest pälvisid traditsioonilise karika “Semestri parim õppur” koos tunnistusega leitnant Viljar Laaneste (I järk) 5. keskastmekursuselt, kadett Anton Auzin (I järk) 13. maaväe põhikursuselt, kadett-seersant Kaarel Piirisalu (I järk) 2. õhuväe põhikursuselt, kadett-seersant Priit Meier (II järk) 12. maaväe põhikursuselt ja kadett-veebel Karl Kalamees (II järk) 1. õhuväe põhikursuselt.

Karikaga, mida antakse välja 2000. aastast, tunnustab Kõrgema Sõjakooli ülem iga kursuse semestri parimat õppurit. Karika järk sõltub varem saadud karikate arvust, suurim võimalik järk on VIII. Karikaid on kokku välja antud 103 – I järku 58, II järku 24, III järku 11, IV järku 5, V järku 3, VI järku 1 ja VII 1 kord.

Lisaks andis sõjakooli ülem rivistusel KVÜÕA ülema hinnalised kingitused 12. põhikursuse meeskonnale, kes teenis sõjalis-sportlikel võistlustel Põrgupõhja Retk esikoha ja Erna Retkel neljanda koha. Võistkonda kuulusid kadett-seersant Priit Meier, kadetid Artjom Kotsuba, Silver Mäe ja Meelis Tali ning võistkonna esindaja kadett-seersant Kuldar-Valdo Karula.

Sõjakooli ülem tunnustas rivistusel ka 2010. aastal sisseastunud õppureid, kel lõppes kadetirännakuga viienädalane ühtlustamiskursus. Rännakul esimeseks tulnud ühtlustamiskursuse 6. jagu pälvis ülemalt Kõrgema Sõjakooli jalgsirännaku rändauhinna ning meened. Jakku kuulusid noorkadetid Alari Haljas, Valdo Hälvin, Taavi Grab, Janari Jaanso, Alar Hutrov, Taimo Pak, Raivo Marjapuu, Oliver Tüür ja Henri Veski.

Kaitseväe Akadeemia