fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli uus kadettveebel on Siim Hendrik Rääk

Täna hommikul andis Kõrgema Sõjakooli rivistusel senine kadettveebel Rainer Neemsalu kadetikogu juhtimise üle uuele kadettveeblile Siim Hendrik Räägule.

Uus kadettveebel Siim Hendrik Rääk. Foto: Ivika Lehtsalu

„Olen väga uhke, et saan olla traditsioonide edasikandja. Tunnen suurt vastutust, aga ka põnevust, sest algav õppeaasta toob palju väljakutseid ja ootan õhinal, et saaksin nendega tegelema hakata,“ ütles kadettveebel Rääk.

Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide seast. Kadettveebli ülesanne on kadetikogu juhatuse esimehena juhtida kadetikogu tegevust, korraldada üritusi ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

Senisele kadettveeblile Rainer Neemsalule anti koostöö, aktiivsuse ning kadetikogu elu edendamise eest üle kadetikogu rinnamärk Kadetitäht.

Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia