fbpx
Uudised

Kõrgemas Sõjakoolis algab õppetöö

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis algab homme õppetöö sel aastal vastu võetud kadettidele.

Õppetöö algab viienädalasel ühtlustamiskursusega Tartu lähistel metsas. 1. septembril võtavad värsked kadetid osa traditsioonilisest Kõrgema Sõjakooli jalutuskäigust Tartu linnas.

Kursuse eesmärgiks on äsja kooli sisse astunute oskuste ja taseme ühtlustamine. Kadetid keskenduvad esimese kolme nädala jooksul välioskustele – üksikvõitleja-, relva- ja laskeõppele ning läbivad meditsiinikursuse. Kolmanda nädala lõpus hinnatakse kadettide teadmisi, seejärel läbivad kursuslased lahingõppe ja lõpurännaku.

„Ühtlustamiskursuse eesmärgiks on viia õppurite tase ja oskused nii üksiksõduri kui jaotasandil ühistele alustele,“ ütles kursuse läbiviija, 14. põhikursuse ülem leitnant Ivo Silbaum. „Kadetid on läbinud ajateenistuse erinevatel aegadel ja eri väeosades, kursus peab eri tasemel oskusi ühtlustama.“

Ühtlustamiskursus on aluseks järgmistele kursustele saamiseks. Need, kes kursust ei läbi, ei saa õpinguid Kõrgemas Sõjakoolis jätkata. „Loodame, et kõik lõpetavad kursuse edukalt ja saavad edasi,“ ütles Silbaum. „Soovime saata aasta pärast kõik nooremohvitseri kursuse läbinud ja kolme aasta pärast põhikursuse läbinud väeosadesse.“

Ühtlustamiskursusest võtab osa 86 õppurit: 55 maaväe õppesuuna ja 12 õhuväe õppesuuna kadetti ning 19 aastase ohvitserikursuse õppurit, kel on kõrgharidus juba olemas. Pärast ühtlustamiskursust jätkub õppuritel akadeemiline õpe.

Sel aastal kandideeris Kõrgemasse Sõjakooli üle 220 soovija. Kõrgem Sõjakool annab rakendusliku kõrghariduse. Kolme ja kolme poole aastasel põhikursusel on võimalik tulevastel ohvitseridel valida kahe eriala – maaväe ja õhuväe õppesuuna – vahel.

Maaväe õppesuunale spetsialiseerunud omandavad jalaväe, side, logistika, õhutõrje, pioneeri- või suurtüki eriala. Kooli lõpetamisel oskavad värsked maaväe ohvitserid juhtida rühma, kompaniid või patareid. Kool annab kõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ning nooremleitnandi auastme.

Õhuväe õppesuunale spetsialiseerunud saavad valida lennuväljaohvitseri ning radari- ja sideohvitseri eriala vahel. Õppekava läbinul on võimalik täita õhuväe ohvitseri ülesandeid lennundustegevust tagavas või side- ja navigatsiooni valdkonnas.

Käesolevast aastast alates saavad kõrgharidusega noored õppida Kõrgemas Sõjakoolis ühe-aastasel maaväe nooremohvitseride kursusel.

Kaitseväe Akadeemia