fbpx
Uudised

Kõrgemas Sõjakoolis algas ühtlustamiskursus

Ühtlustamiskursus 2013
Kõrgema Sõjakooli ühtlustamiskursususel osalejad 2013. aastal.

Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli esimese aasta kadettidel õppetöö  ühtlustamiskursusega.

Viis nädalat kestva ühtlustamiskursuse jooksul tuletavad kadetid meelde teadmised sõdurioskustest, relva- ja laskeõppest ning lisaks peavad noorkadetid läbima meditsiiniõppe. Kahel viimasel nädalal omandavad kadetid teadmised ja oskused jao tasemel lahingväljaõppest. Kursus lõpeb septembri kolmandal nädalal traditsioonilise rännakuga maastikult tagasi sõjakooli.

Ühtlustamiskursuse ühe läbiviija, 18. põhikursuse ülema kapten Marek Tiidruse sõnul on taoline õpe vajalik, sest kursusel on nii värskelt ajateenistuse lõpetanuid kui ka mitmeid aastaid tegevteenistuses olnud kaitseväelasi, kellest mitmed on teeninud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

„Ühtlustamiskursusel pannakse kadetid erineva taseme ülemate rollidesse, kus nad saavad näidata enda isikuomadusi ja oskusi inimeste ning protsesside juhtimisel,“ ütles kapten Tiidrus rõhutades, et see on kadettidele hea võimalus end paremini tundma õppida ja proovida kas juhi roll võiks neile üldse sobida.

„Ootan ühtlustamiskursuselt, et lisaks sõjaliste teadmiste ja oskuste ühtlustamisele, jagaksid kadetid julgelt omavahel varasemaid teenistus- ja juhtimisalaseid kogemusi.“ ütles kapten Tiidrus. „Seeläbi võidab kogu kursus ning see loob soodsa pinnase järgneval kolmel aastal toimuvateks õpinguteks.“

Tartu maakonnas Unikülas korraldatavast ühtlustamiskursusest võtab osa ligi 80 õppurit. Pärast ühtlustamiskursus edukat lõpetamist algab kadettidel akadeemiline õpe.

Kõrgema Sõjakooli värsked kadetid osalevad ka 1. septembri traditsioonilisel õppeaasta algusele pühendatud jalutuskäigul Tartu linnas. Pärast jalutuskäiku on huvilistel võimalik kell 11.00 kuni 13.00 tutvuda Riia 12 esisel platsil Kaitseväe tehnika ning relvastusega ja külastada KVÜÕA muuseumi.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia