fbpx
Uudised

Kõrgemas Sõjakoolis algasid sisseastumiskatsed

Sisseastumine. Foto: Kristjan Kostabi.
Sisseastumine. Foto: Kristjan Kostabi.

Sisseastumiskatsetele registreerunud 209 rakenduskõrghariduse õppesse kandideerivat noort läbivad nelja päeva jooksul akadeemilise testi, üldfüüsilise testi ning kutsesobivusvestluse.

Kõrgema sõjakooli ülem major Tarmo Luhaäär soovib kõigile kandidaatidele katsete läbimisel tugevat närvi ja endast parima andmist. „Loodan, et sõjakooli tulevad õppima eelkõige otsustusvõimelised, tahtejõulised ja meeskonnatööd armastavad noored,“ ütles major Luhaäär.

Täna pärastlõunal sooritavad kandidaadid akadeemilise testi, milles näitavad oskusi diagrammide ja kaartide mõistmise ning matemaatika- ja loogikaülesannete lahendamisega.  Homme toimub üldfüüsiline test, mille raames hinnatakse kadettide võimekust kätekõverduste ja istessetõusude tegemisel ning 3200 meetri jooksul. Reede õhtuni kestvatel kutsesobivusvestlustel saavad kandidaadid rääkida oma motivatsioonist kooli õppima asuda.

Rakenduskõrgharidusõppes kandideerib maaväe erialale 147, mereväe erialale 22 ja õhuväe erialale 44 noort. Neist 115 on läbinud ajateenistuse ning saavad vastuvõetuks osutudes juba sel sügisel õppima asuda. Ülejäänud vastuvõetud saavad alustada õpinguid kõrgemas sõjakoolis pärast ajateenistuse läbimist.

Kõrgem sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia