fbpx
Uudised

Kõrgemas Sõjakoolis algasid sisseastumiskatsed

Täna algasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis sisseastumiskatsed, kuhu tänavu kandideerib õppima kokku 139 inimest, neist 102 põhikursustele.

“Ohvitseri teenistus on mitmekülgne, täis erinevaid võimalusi ja väljakutseid. Kooli poolt on õppima asujatele tagatud kõik vajalikud tingimused parimaks väljaõppeks,” ütles KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus sisseastujaile. “Teie kohuseks on pühendumine õppimisele ja enese arendamisele, et olla kooli lõpetamisel ohvitseri nime vääriline.”

Reedeni vältaval katseperioodil tuleb põhikursustele ja nooremohvitseride kursusele kandideerijatel sooritada akadeemiliste võimete test, üldfüüsiline test ja läbida kutsesobivusvestlus. Põhikursusele kandideerimisel arvestatakse eesti keele, reaalaine ja inglise keele riigieksamite tulemusi. Need, kellel eesti keele ja reaalaine riigieksam tegemata, saavad eesti keele ja matemaatika eksami teha kohapeal. Magistriõppesse kandideerijad peavad sooritama akadeemilise võimete testi ning kutsesobivusvestluse.

Rakenduskõrghariduse tasemel ehk põhikursusel on võimalik valida maaväe, mereväe või õhuväe õppesuuna vahel. Õppeaeg maaväe suunal on kolm aastat, mereväe suunal koostöös Eesti Mereakadeemiaga kolm aastat ning õhuväe õppesuunal kestavad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat.

Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel mereväe-, maaväe- või õhuväeohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud.

Mereväe ja õhuväe õppesuunale on võimalik kandideerida kuni 25. juulini. Kandidaadid, kes veel esitavad kooli õppima asumiseks avalduse, saavad sisseastumiskatsetel osaleda 27. kuni 29. juulini.

KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli vastuvõetutega sõlmitakse tegevteenistusleping ning neile kehtivad kõik kaitseväeteenistusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Põhi- ja  nooremohvitseride kursuste lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auaste, keskastmekursuse lõpetanud saavad sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia