fbpx
Uudised

Kõrgemas sõjakoolis algavad sisseastumiskatsed

Tuleval teisipäeval algavad sisseastumiskatsed kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgemasse sõjakooli, kuhu esitas tänavu õppima asumiseks avalduse 199 kandidaati.

„Soovin kõigile kandidaatidele sihikindlust ja jõudu sisseastumiskatsetel, sest tegemist on teie sobivuse hindamisega juhi ametikohale,“ ütles kaitseväe ühendatud õppeasutuste (KVÜÕA) ülem kolonel Martin Herem sisseastujatele.

Neli päeva kestval katseteperioodil peavad sõjakooli põhikursusele kandideerijad sooritama akadeemilise võimekuse testi, kaitseväe kehaliste võimete testi ja läbima kutsesobivusvestluse. Aastase nooremohvitseride täiendusõppekursuse sisseastumis-katseteks on kutsesobivusvestlus ja kehaliste võimete test. Magistriõppesse kandideerijad peavad läbima kutsesobivusvestluse.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe ja õppesuunale. Kõrgharidust omavatel noortel, kel ajateenistus läbitud, on võimalik õppida kõrgemas sõjakoolis mereväe-, maaväe- ja õhuväeohvitseriks aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel.

Kõrgemasse sõjakooli vastuvõetutega sõlmitakse tegevteenistusleping ning neile kehtivad kõik kaitseväeteenistusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Põhi- ja täiendusõppe-kursuste lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme, pärast seda jätkub nende teenistus maaväe, mereväe või õhuväe üksustes. Keskastmekursuse lõpetajad saavad sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kõik kandidaadid peavad saabuma KVÜÕAsse 23. juulil ajavahemikul kell 9-10.55. Juhul, kui kandidaadil pole võimalik sel ajal tulla, tuleb sellest teavitada õppeasutuste vastuvõtutöötajaid e-posti aadressil sojakool[at]mil.ee või telefonil 717 6131.

Katsetele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kehaliste võimete testiks peab kandidaadil olema kaasas spordiriietus. Kaitseväes teenistuses olevad kandidaadid peavad sisseastumiskatsetel kandma kaitseväe vormiriietust.

Kaitseväe Akadeemia