fbpx
Uudised

Kõrgemas Sõjakoolis kaitstud lõpu- ja magistritööd olid ühtlaselt tugeva tasemega

Sel nädalal kaitsesid Kõrgema Sõjakooli õhu-, maa- ja mereväe põhikursuse ning keskastme kursuse kadetid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes lõputöid. Komisjoni hinnangul olid tööd ühtlaselt tugeval tasemel. 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Lõputööde komisjoni esimees kolonelleitnant Tarmo Metsa ütles, et väga tervitatav oli lõputööde kaitsjate siiras soov teha teadust ning koostada hea töö. Kõik kaitsmisele esitatud lõputööd läbisid kaitsmise edukalt. Spekter, mida uuriti, erines väeliigiti ning lisaks teoreetilistele töödele oli lähenetud lõputöö koostamisel ka praktilisi meetodeid kasutades.

Lõputööde üheks parimaks tööks valiti õhuväe põhikursuse kadett Jevgeni Družkovi töö teemal „Balti õhuturbe missiooni analüüs lähtuvalt lennubaaside geograafilistest asukohtadest. Komisjoni esimees kolonelleitnant Metsa ütles, et kadett Družkov ületas seda, mida koolis on õpetatud, näidates algusest peale oma töö koostamisel eneseinitsiatiivikust ja väga eeskujulikku ning kohusetundlikku lähenemist. Antud tööpuhul on märkimisväärne see, et tegemist on salastatud keskkonnas kirjutatud ja esitletud tööga.

Teiseks parimaks lõputööks valiti maaväe põhikursuse kadett Aimur Lillaku koostatud töö teemal „Ülesandekeskse juhtimise mõistmine Eesti Kaitseväes 1. jalaväebrigaadi pataljoni- ja kompaniiülemate näitel“. Kaitsmiskomisjoni sõnul oli antud töö puhul märkimisväärselt tugev nii metoodiline, teoreetiline kui ka esitluse ülesehitus.

Keskastmekursuse magistritöödest märgiti parimatena magistrant Allar Eesmaa töö „Automaatrelva baasõppe ainekava väljatöötamine ja selle rakendamise tulemuslikkuse hindamine Kuperjanovi JVP näitel“ ning magistrant Rainek Kuura töö teemal „Organisatsioonilise õppimisvõime parandamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes“.

Lõplikud kokkuvõtted kaitstud lõpu- ja magistritöödest tehakse esmaspäeval, 13.juunil toimuval nõupidamisel.

KVÜÕA on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Sisseastumisdokumente saab Kõrgemasse Sõjakooli esitada tänavu 20. juunist 3. juulini.

Kaitseväe Akadeemia