fbpx
Uudised

Kõrgemasse sõjakooli kandideerib rekordarv noori

Kõrgem Sõjakool võttis vastu 85 uut kadetti.
Kõrgem Sõjakooli mere-, maa-, ja õhuväe kadetid.

Kõrgem Sõjakooli mere-, maa-, ja õhuväe kadetid.

Eile lõppes sisseastumisdokumentide vastuvõtt kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgemasse sõjakooli. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele laekus 234 ja magistriastme õppesse 14 avaldust.

„Sisseastumisavalduse esitanud noored peaksid nüüd end katseteks võimalikult hästi ette valmistama, et siis endast parim anda,“ ütles kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem. „Tänan kõiki kooli koostööpartnereid, kes on aidanud meil end noortele tutvustada, et nad saaksid tulla sõjakooli õppima.“

2015. aastaks oli võimalik kandideerida 68 õppekohale, millele noored esitasid 125 avaldust. Need, kes on läbinud ajateenistuse ja saavad alustada sellel aastal õppimist, esitasid maaväe õppekavale 93 sisseastumisavaldust, mereväe õppekavale esitas avalduse 12 kandidaati ning õhuväe õppekavale laekus 20 avaldust. Sõjakooli saab sisse astuda ka enne ajateenistuse läbimist, seda võimalust kasutas 109 noort, kes esitasid avalduse 2016. aastaks.

Kandidaatide sobivus selgitatakse välja akadeemilise testi, kaitseväe kehaliste võimete testi ning kutsesobivusvestlusega. Sisseastumiskatsed toimuvad 21.- 24. juulini.

Tänavu võetakse kõrgema sõjakooli maaväe erialale vastu 55 õppurit ning õhuväe ja mereväe erialadele 10 õppurit, eelmisel aastal sissesaanutest on õppima asumist kinnitanud 7 kandidaati.

Kõigil kursustel kestab õpe kolm aastat. Õhuväe kadetid läbivad osa erialasest väljaõppest Eesti lennuakadeemias ning mereväe eriala kadetid TTÜ mereakadeemias. Maaväe erialal õpinguid alustavad kadetid saavad teise õppeaasta lõpus uue spetsialiseerumissuunana valida mehhaniseeritud jalaväe eriala.

Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia