fbpx
Uudised

Kõrgemasse Sõjakooli laekus kokku 228 sisseastumisavaldust

Pilt eelmise aasta sisseastumiskatsete akadeemilise testi sooritamisest.
Pilt eelmise aasta sisseastumiskatsete akadeemilise testi sooritamisest.

Avalduste vastuvõtt KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhi- ja keskastme kursusele on lõppenud. Sõjakooli põhikursusele õppimiseks esitati kokku 216 avaldust ja keskastme kursusele 12 avaldust.

KVÜÕA ülema kolonel Martin Heremi sõnul on meil põhjust rõõmustada selle üle, et tänavu on võrreldes eelmise aastaga kandidaate rohkem. „Erilist rahulolu pakub see, et see kasv on tekkinud ajateenistuse läbinute arvelt. See näitab seda, et meie ajateenistuse sisu on paranenud ja meie väeosades teenivad ohvitserid ning allohvitserid on teinud head tööd,“ ütles kolonel Herem.

Lisaks rõhutas kolonel Herem, et need kes on teinud sisseastumisavalduse tuleksid kindlasti ka sisseastumiskatsetele. „Need, kes ajateenistust pole läbinud, tulgu igal juhul katsetele ja siis saavad nad terve aasta oma valiku üle mõelda. Nad näevad ajateenistust seestpoolt ning saavad otsustada, mida nad siis tegelikult tahavad. Kellel ajateenistus läbi, neil on sellest elukutsest ülevaade enamvähem olemas. Julgustaksin neid tulema õppima ja soovin edu konkursil,“ lisas kolonel Herem.

Statistiliselt on tänavu on KVÜÕAs avatavaid põhikursuse õppekohti kokku 69. Neist 55 maaväe, seitse õhuväe ja seitse mereväe õppekavale. Eelmisel aastal sooritas selle aasta kursuse õppekohtadele katsed 20 inimest, kellest 14 on kinnitanud õppima tulemist. Sellest tulenevalt on sellel aastal kokku 55 õppekohta, millele on avalduse esitanud 110 inimest, mis teeb konkursiks kaks inimest ühele õppekohale.

Järgmisel aastal avatakse kokku 60 õppekohta, millest 42 maaväele, kümme õhuväele ja kaheksa mereväe õppekavale. Tänavu esitas avalduse nendel kohtadel õppimiseks kokku 106 inimest, mis teeb konkursiks ligi 1,8 inimest ühele kohale. Et sõjakooli kandideerimise üheks tingimuseks on ajateenistuse läbimine, siis tuleb eelnimetatul eelnevalt läbida kaitseväeteenistus ja alles siis saavad nad tulla õppima Kõrgema Sõjakooli põhikursusele.

Võrreldes eelmise aastaga on avalduste hulk suurenenud kõikidel erialadel ja seda just nende inimeste arvelt, kes on varasemalt läbinud ajateenistuse.

Sisseastumiskatsed toimuvad 22.-25. juuli. Põhikursusele sisseastumiseks tuleb sooritada akadeemiliste võimete test, kaitseväe üldfüüsiline test ja läbida kutsesobivusvestlus. Kandidaat peab sisseastumiskatetele kaasa võtma isikut tõendava dokumendi. Sisseastumiskatsetest rohkem infot siit – http://www.sojakool.ee/tule-oppima/

Jooksvat infot sisseastumiskatsete kohta avaldame nii Kõrgema Sõjakooli kodulehel kui ka ametlikul Facebooki lehel aadressil facebook.com/s6jakool. Tekkinud küsimuste korral võtta kindlasti ühendust meie õppekorraldusspetsialistidega aadressil sojakool[at]mil.ee või helistades telefonil 717 6131.

Olulised kuupäevad:

  • Sisseastumiskatsed algavad 22. juulil kell 09:00 ja kestavad neli päeva kuni 25. juuli kella 17:00.
  • Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskatsete toimumist õppeasutuste kodulehel.
Kaitseväe Akadeemia