fbpx
Uudised

Kõrgemasse Sõjakooli on võimalik kandideerida veel nädal aega

Sisseastumisdokumente Kõrgemasse Sõjakooli on võimalik esitada veel nädal aega. Vastuvõtt maa-, mere- ja õhuväe erialade rakenduskõrghariduse õppesse kestab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) kuni 3.juulini. 

2015. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ave Eerma
2015. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ave Eerma

„Kutsume Kõrgemasse Sõjakooli kandideerima neid, kes ei karda väljakutseid ja kellel on vastutustunne,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem ning kinnitas, et KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis on tagatud parim juhtimisalane kõrgharidus.

Tänase seisuga on SAIS-i kaudu esitatud juba 83 avaldust maa-, mere- ja õhuväe põhikursuste õppesuundadele, kuhu võetakse tänavu vastu kuni 75 õppurit – 55 maaväe, 10 mereväe ja 10 õhuväe erialale. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes lõputunnistuse keskmisest hindest ja riigieksamite tulemusest, kutsesobivusvestluse ja üldfüüsilise testi alusel kujunenud punktisummast.

Kõrgemas Sõjakoolis õppivatele kadettidele on tagatud tasuta meditsiiniline abi ja elamispind Kõrgema Sõjakooli ühiselamus, samuti saavad kadetid igakuise brutopalgana vähemalt 650 eurot. Kooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Täpsem teave sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta on Kõrgema Sõjakooli kodulehel http://www.sojakool.ee/tule-oppima/.  Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 717 6131. Sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli toimuvad sel aastal 18.-22.07.2016.

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning talle omistatakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia