fbpx
Uudised

Kõrgemasse Sõjakooli pürgib õppima 274 noort

Täna algasid sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli, kuhu õppima asumiseks esitas avalduse 274 kandidaati.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli põhikursusele kandideerib 207 kandidaati, keskastmekursusele ehk magistriõppesse 23 ning esmakordselt avatud nooremohvitseride kursusele 45 kandidaati.

Reedeni vältaval katseperioodil tuleb põhikursuse ja nooremohvitseride kursuse kandidaatidel sooritada akadeemiliste võimete test, kutsesobivusvestlus ning füüsiliste võimete test. Põhikursusele kandideerimisel võetakse arvesse matemaatika, füüsika või keemia riigieksami ning kirjandi tulemusi, neid mittesooritanud kandidaadid saavad eksamid teha kohapeal.

Magistriõppesse kandideerijad sooritavad akadeemiliste võimete testi ning kutsesobivusvestluse. Õppeaeg Kõrgema Sõjakooli põhikursusel maaväe õppesuunal on kolm aastat ja õhuväe õppesuunal koostöös Lennuakadeemiaga 3,5 aastat.

Sel aastal esmakordselt avatud nooremohvitseride kursustele kandideerimise tingimuseks on eelnevalt omandatud kõrgharidus ja läbitud ajateenistus. Maaväe nooremohvitseride kursuse kestuseks on üks ja mereväe nooremohvitseride kestuseks poolteist aastat.

Keskastmekursus on kaheaastane magistriõpe, mis võimaldab jätkata õpinguid varem omandatud erialal ning saada ettevalmistus teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel.

KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli vastu võetutega sõlmitakse tegevteenistusleping ning neile kehtivad kõik kaitseväeteenistusest tulenevad sotsiaalsed garantiid. Põhi- ja nooremohvitseride kursuse lõpetanutele annab president nooremleitnandi auastme, keskastmekursuse lõpetanud saavad sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kaitseväe Akadeemia