fbpx
Uudised

Kõrgemasse Sõjakooli saab kandideerida veel nädal aega

Sisseastumisdokumente on veel võimalik esitada selle nädala jooksul maaväe ning 2018. aastal avatavatele mere- ja õhuväe erialade rakenduskõrghariduse õppesse.

„Ootame Kõrgemasse Sõjakooli eelkõige aktiivseid ja mõtlevaid inimesi, kellel on huvi panustada riigikaitsesse. Omalt poolt pakume mitmeid hüvesid, eelkõige töö stabiilsust ning kõrgel tasemel ettevalmistust tulevaseks teenistuseks,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes olev kolonelleitnant Avo Veske.

2016. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Annett Kreitsman

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) saab dokumente esitada kuni 3. juulini. Maa-, mere- ja õhuväe põhikursuste õppesuundadele on praeguseks esitatud 48 avaldust ning tänavu võetakse vastu kuni 70 õppurit maaväe õppesuunale. Õhu- ja mereväe õppesuunad avatakse edukatele kandidaatidele 2018/2019. õppeaastal.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes akadeemilisest testist ja kutsesobivusvestluse tulemustest. Tänavu ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Kõrgema Sõjakooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes. Õppivatele kadettidele on tagatud ka tasuta meditsiiniline abi ja elamispind Kõrgema Sõjakooli ühiselamus, samuti saavad kadetid igakuise palgana alates 650 eurot.

Täpsem teave sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta on Kõrgema Sõjakooli kodulehel http://www.sojakool.ee/sisseastujale/. Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 717 6300. Sisseastumiskatsed kõrgemasse sõjakooli toimuvad sel aastal 17.-20. juulini.

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning talle omistatakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

 

Kaitseväe Akadeemia