fbpx
Uudised

Kõrgemasse Sõjakooli saab veel kandideerida nädal aega

Sisseastumisdokumente Kõrgemasse Sõjakooli on veel võimalik esitada nädala jooksul maa-, mere- ja õhuväe erialade rakenduskõrghariduse õppesse.

„Kandideerimine ja õppimine sõjalise kõrghariduse erialadel paneb teid kodumaa kaitsmise eesjoonele. Teie olete koos oma ustavate kaaslastega need, kes loovad laiapindse riigikaitse, mis on üheks peamiseks aluseks jätkuvale iseseisvusele,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesandeid täitev kolonelleitnant Avo Veske.

Dokumente saab esitada läbi esitada läbi sisseastumise infosüsteemi (www.sais.ee) kuni 2. juulini. Kandidaatide vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes akadeemilisest testist ja kutsesobivusvestluse tulemustest. Tänavu ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Kõrgema Sõjakooli kadettidele on tagatud tasuta arsti- ja hambaravi, igakuine palk alates 650 eurost ning tasuta ühiselamukoht Tartu kesklinnas. Sõjakooli lõpetanud ohvitseridele on kindlustatud teenistuskoht Eesti kaitseväes.

Täpsema teabe sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta leiate Kõrgema Sõjakooli kodulehelt http://www.sojakool.ee/sisseastujale/.Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 717 6304. Sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli toimuvad sel aastal 16.-18. juulini.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning talle omistatakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia