fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed läbis 75 kandidaati

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool sai vastuvõtuperioodi ajal kokku 111 avaldust, neist 75 kandidaati läbis katsed edukalt ja saab võimaluse alustada õpinguid maa-, mere- ja õhuväe põhikursustel.

2017. aasta sisseastumiskatsed. Foto: Ivika Lehtsalu

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppeosakonna juhataja Nele Rand ütles, et suur hulk sisseastumisavalduse esitanud kandidaatidest tuli ka katsetele kohale. “Katsed näitasid, et selle aasta kandidaadid on väga tugevad nii füüsiliselt kui ka vaimselt ja tulemused olid keskmisest kõrgemad. Arvan, et alustav kursus on väga tugev,” ütles Rand.

Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppes alustab algaval õppeaastal 53 maaväe põhikursuse kadetti, kellest 11 sooritasid sisseastumiskatsed edukalt eelmisel aastal. Järgmise aasta maaväe põhikursusele, kel ajateenistus veel läbimata, võeti vastu 16 kandidaati. Mere- ja õhuväe õppesuunda see aasta ei avata, küll aga sai nendele õppekavadele juba sel aastal kandideerida. 2018/2019. õppeaasta mereväe õppesuunale võeti vastu kolm kandidaati ja 2018/2019. õppeaasta õhuväe õppesuunale kuus kandidaati. Kõigil põhikursustel kestab õpe kolm aastat.

Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- ja õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia