fbpx
Uudised

Kõrgemat Sõjakooli juhib uus ülem

Kolonelleitnant Mati Tikerpuu (keskel) koos Kõrgema Sõjakooli endiste ülemate kolonelleitnant Vahur Murulaiu ja kolonelleitnant Margus Koplimäega

Alates tänasest asub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli ülema ametikohale kolonelleitnant Mati Tikerpuu.

„Soovin kanda edasi ja arendada sõjakooli traditsioone ning kasvatuspõhimõtteid nii, et kooli lõpetajad oleksid tugevad nii kehalt kui ka vaimult,“ ütles kolonelleitnant Tikerpuu, pidades oluliseks ka koostöö jätkumist kaitseväe teiste struktuuriüksuste ja allüksustega.

Kolonelleitnant Tikerpuu teenib kaitseväes alates 1993. aastast. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, õhutõrjeohvitseri baas- ja edasijõudnute kursuse Ameerika Ühendriikides ning Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse.

Alates 1997. aastast on ta teeninud erinevatel ametikohtadel Õhutõrjedivisjonis – olnud rühma-, patarei- ja operatiivsektsiooni ülem ning Õhutõrjekooli ülem. Aastatel 2006 kuni 2008 teenis kolonelleitnant Tikerpuu Maaväe Staabis väljaõppeosakonnas staabiohvitserina ning operatiivosakonnas õhutõrjeinspektorina. Alates 2009. aastast teenis kolonelleitnant Tikerpuu Kirde Kaitseringkonna Õhutõrjepataljoni ülemana.

Kolonelleitnant Tikerpuud on tunnustatud Kaitseväe teenetemärgiga riigikaitseliste teenete eest, Maaväe Ohvitseri Kuldristiga ning Kaitseväe teeneteristiga eeskujuliku teenistuse eest.

Õhutõrjepataljoni uue ülemana alustab teenistust pataljoni senine staabiülem major Harles Kosk.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia