fbpx
Uudised

Kutsesobivusvestlus ja akadeemiline test kontrollib kandidaadi vaimset valmisolekut

Hetk eelmise aasta kutsesobivusvestlusest, kus kandidaat tutvustab oma motivatsiooni Kõrgemas Sõjakoolis õppimiseks.
Hetk eelmise aasta kutsesobivusvestlusest, kus kandidaat tutvustab oma motivatsiooni Kõrgemas Sõjakoolis õppimiseks.

Järgmisel nädalal algavatel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsete üheks proovikiviks on akadeemiliste võimete testi sooritamine ja kutsesobivusvestluse läbimine.

Akadeemilise testi läbiviija Aasa Must rõhutas, et kõik kandidaadid tuleksid testi sooritama puhanuna ja värskelt. „Paremat ettevalmistust ei saa olla, kui tulla ja näidata enda vaimseid võimeid maksimaalselt,“ ütles Must.

„Et see test pole ainetest, siis pole vaja korrata näiteks inglise keele grammatikat. Ka ajaloofakte pole vaja pähe tuupida, sest testis puudub faktiteadmisi kontrolliv osa. See on paaril viimasel aastal välja jäetud, sest see ei korreleerunud teiste alltestide tulemustega ehk  ei mõõtnud läbija vaimseid võimeid,“ lisas ta.

Akadeemiline test on Tartu ülikooli poolt välja töötatud ülesannete kogumik, mille eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiga hinnatakse järgmisi valdkonnateadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, keeleliste väljendusvahendite valdamine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus ning võõrkeeleoskus.

Must märkis, et kui Tartu ülikoolis sooritatakse see test 100 punkti skaalal, siis KVÜÕAs käib arvestamine kümnepunktilisel skaalal. See annab parema võimaluse test teiste eksamite ja katsete tulemustega kokku panna.

„Tublisid tulemusi on olnud ikka. Näiteks on ka üle 80 punkti saadud. Tartu ülikoolis tähendaks sellise tulemuse saavutanu võimalust asuda õppima vabalt soovitud erialale,“ möönis Must.

Kui keegi sooritas eelmisel nädalal sama testi Tartu ülikoolis, siis pole Kõrgema Sõjakooli sisseastumisel seda vaja uuesti teha, vaid tulemused kantakse üle. Rohkem infot näidisülessannete ja testi kohta saab siit.

Katsete teiseks vaimseks pooleks on kutsesobivusvestlus, kus hinnatakse kandidaatide potentsiaali juhtidena, nende maailmavaatelisi seisukohti, õpimotivatsiooni ja suutlikkust akadeemilisteks õpinguteks.

KVÜÕA õppeosakonna ülema ja sisseastumiskomisjoni esimehe kolonelleitnant Vitali Loki sõnul ei ole kutsesobivusvestluseks vaja eraldi valmistuda. „Soovime hinnata kandidaadi igapäevast olemust ja mitte saada ettevalmistatuid ning korrektseid vastuseid,“ rääkis komisjoni esimees.

„Vestluse käigus selgitab komisjon välja kandidaadi sobivuse ohvitseri ametikohale ning ennekõike juhiks ja liidriks. Valmis tuleb olla sõjaväelaslikuks esinemiseks. See tähendab, et vastused peavad olema selged, kiired ning võimalikult arusaadavad komisjoni liikmetele,“ märkis kolonelleitnant Lokk.

Kolonelleitnant Lokk lisas, et komisjoni ees tasub tähelepanu pöörata näiteks sõjaväelisele viisakusele ning valmisolekule ennast tutvustada ja põhjendada, miks valiti just selline eriala ning väeliik.

Sisseastumiskatsete tulemused avalikustatakse hiljemalt 29. juulil kella viieks Kõrgema Sõjakooli kodulehel ja KVÜÕA fuajees teadete tahvlil. Uut kursust oodatakse kooli 11. augustist.

Kogu sisseastumiskatseid puudutavat infot avaldame jooksvalt nii sõjakooli kodulehel kui ka ametlikul Facebooki lehel. Tekkinud küsimuste korral võtta kindlasti ühendust meie õppekorraldusspetsialistidega aadressil sojakool[at]mil.ee või helistades telefonil 717 6131.

Kaitseväe Akadeemia