fbpx
Uudised

KVA kaitsmised Sügis – Talv 2021

KVA korraldab käesoleval aasta sügisel uurimistööde kaitsmised kahel korral:

  1. 29. september 2021 (kaitsmise toimumise aeg)

Kaitsmistel osalemise tingimusteks on:

        Õppekava (v.a õppeaine „Lõputöö“ või „Magistritöö“) on läbitud täies mahus.

        Kaitsmisel osalemise eelduseks on, et kaitsja on läbinud kolmanda seminari ja saanud komisjonilt tagasiside oma töö kohta.

Kaitsmisele on oodatud/suunatud käesoleva aasta suvisele kaitsmisele mitte jõudnud (k.a. akadeemilisel puhkusel viibijad) ja kaitsmisel ebaõnnestunud kuulajad ning kadetid.

Olulisemad tähtajad 29. septembri kaitsmisel osaleda soovijatele:

  1. MHK 19. august 2021 soovime teie kinnitust kaitsma tuleku osas e-kirja teel minu e-posti aadressile [email protected]. E-kiri peab sisaldama töö täpset pealkirja, juhendaja(id) ja õppetooli, mille alt kirjutate.
  2. MHK 13. september 2021 elektroonilist versiooni teie tööst, mis on allkirjastatud nii teie kui juhendaja(te) poolt minu e-posti aadressile [email protected]
  3. MHK 29. september 2021 teie tööd köidetud kujul Riia 12, kabinet V210. Tööl peavad olema juhendaja(te) ja teie allkirjad.

 

  1. 30. november 2021 (kaitsmise toimumise aeg)

Kaitsmisele on oodatud kõik, kel uurimistöö siiani kaitsmata.

Kaitsmisel osalemise tingimusteks on:

        Õppekava (v.a õppeaine „Lõputöö“ või „Magistritöö“) on läbitud täies mahus.

        Läbi DHS Postipoisi esitatud avaldus eksternõppesse arvamiseks (KVA õppeosakonna juhataja nimele) MHK 31. august 2021. Avaldus peab sisaldama: töö täpset pealkirja, juhendaja(te) nime(sid) ja akadeemilist kraadi, soovi kaitsta lõpu- (magistri) tööd.

          Uurimistöö kolmanda seminari läbimine (juhul kui see läbitud ei ole).

Kaitsmisel saavad osaleda kõik uurimistöö kaitsmisele eelneva õppekava täies mahus läbinud endised ja praegused (k.a akadeemilisel puhkusel olijad) KVA õppurid ja eksternid.

Olulisemad tähtajad 30. novembri kaitsmisel osaleda soovijatele:

  1.       Uurimistöö kolmanda seminari planeerime nädalatele 39-40: juhindumiseks kolmanda seminari läbimise kriteeriumid on manuses olevas ainekavas.
  2.       MHK 15. november 2021 elektroonilist versiooni teie tööst, mis on allkirjastatud nii teie kui juhendaja(te) poolt minu e-posti aadressile [email protected]
  3.       MHK 30. november 2021 teie tööd köidetud kujul Riia 12, kabinet V210. Tööl peavad olema juhendaja(te) ja teie allkirjad.
Kaitseväe Akadeemia