fbpx
Uudised

KVA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses õpiti suurõnnetuse lahendamist haiglas

Sel nädalal toimus Kaitseväe Akadedeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses Hospital MIMMS ehk Major Incident Medical Management and Support: The Practical Approach in The Hospital Setting kursus.

Kursus keskendus suurõnnetuse lahendamisele haiglas ning on suunatud haiglate valveringis osalevad ja kriiside lahendamisega seotud töötajad. Samalaadset kursust haiglaväliseks suurõnnetuse lahendamiseks (MIMMS) on Kaitseväe Akadeemia sõja-ja katastroofimeditsiinikeskus õpetanud kiirabide personalile ning kaitseväe meedikutele ja parameedikutele juba mitmeid aastaid.

Kahepäevasele kontaktkoolitusele Kaitseväe Akadeemia peamajas eelnes veebikeskkonnas mitme mooduli läbimine. Kursusel osales 24 töötajat erinevatest haiglatest üle Eesti ning hetkel on Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusel plaan saada kursuse litsents ning viia kursus läbi kõikides Eesti haiglates.

Kursust viis läbi neli lektorit ja instruktorit Ühendkuningriikidest, kellest kursuse direktor oli organisatsioonist Advanced Life Support Group ning ülejäänud kolm olid Ühendkuningriikide relvajõudude arstid.

Kursuse laiem eesmärk on kursusel koolitada kõik haiglates valveringis osalevad ja kriiside lahendamisega seotud töötajad. Kui kursus Eestis käivitud, siis peaks aastas toimuma kuni 40 HMIMMS kursust erinevates haiglates ja Kaitseväe Akadeemias

Kaitseväe Akadeemia koosseisu kuuluva sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks vastutab keskus Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevuse eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia