fbpx
Uudised

KVÜÕA-s kaitstud lõputööd esitletakse rahvusvahelisel konverentsil

28.-29. septembril toimuval rahvusvahelisel konverentsil „The 13th International Baltic Conference on Atomic Layer Deposition“ tegi posterettekande nooremleitnant Jüri Bakhoff. KVÜÕA-s 2015. aastal kaitstud uurimuses katsetas n-ltn Bakhoff metoodikat, mis võimaldaks hinnata aatomkiht-sadestamise võimalikku mõju relvade puhastamise optimeerimisele.   

„Konverentsile pääsemine näitab KVÜÕA üliõpilastööde kõrget taset. Lisaks on see töö omal tasemel rakenduslik sõjateadus kõige paremas mõttes, see otsib lahendust meie igapäevastele väljakutsetele,“ ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem, kolonelleitnant Sten Allik. „Töö vastu on juba huvi tundnud kaitsetööstusliidu ettevõtted. Pinna katmise lahenduse töötamisel ja sobivusel saavad ettevõtted antud tehnoloogiat kasutada kaitseväe ja kaitseliidu relvastuse hooldamisel ja eluea tsükli pikendamisel,“ lisas kolonel Allik.

Diplomitöö „Aatomkihtsadestatud nanokile mõju relvaosade puhastamisele MG3 juhtpuksi näitel“ probleemipüstituses selgitab autor, et mõningates olukordades puudub sõduril aeg, et relva põhjalikult puhastada. N-ltn Bakhoff uuris, kas aatomkihtsadestamisega on võimalik lihtsustada relvaosade puhastamist.

Töö juhendaja, KVÜÕA dotsent Svetlana Ganina sõnul alustati ka töö sisulist arendamist 17. põhikursuse kadetiga Ottomar Kirspuuga. Kadett Kirspuu hakkab uurima milline konkreetne kate on kõige tõhusam ja milline kile kiht on optimaalne.

KVÜÕA uurimustööd on rakenduslikkusele suunatud ja kaitseväe igapäevast ja tulevast teenistust puudutavatele väljakutsetele praktiliste lahenduste leidmine.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses kaitstud lõpu- ja magistritöödega on võimalik tutvuda kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS https://ilias.mil.ee

Kaitseväe Akadeemia