fbpx
Uudised

KVÜÕA esimene kooliülene õppus oli edukas

Reedel lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes esimene kooliülene taktikaline kaardiõppus, mille raames lõimiti erinevate taktikaliste tasemete väljaõpe. img_4579_kreitsman

„Kooliülese õppuse läbi viimisega tehti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ajalugu, kui uuendatud väljaõppeplaani tulemusel lõimiti erinevate taktikaliste tasemete väljaõpe,“ ütles KVÜÕA õppeosakonna juhataja Nele Rand.

Kaardiõppusel moodustati harjutuse raames õppivast koosseisust pataljonide-, kompaniide ja rühmade juhtkonnad, kes harjutasid läbi erinevate taktikaliste harjutuste jalaväepataljonide kaitselahinguid brigaadi koosseisus. Õppuse eesmärgiks oli kinnistada ja tõsta õppurite lahingutegevuse planeerimise- ja juhtimise oskusi ning valmistada õppureid ette teenistuseks sõjaaja ametikohtadel.

Õppuse läbiviija kolonelleitnant Maidu Allikase sõnul saavutati õppusel soovitud tulemused. „Õppurid said harjutuse raames planeeritu ellu viia ja proovida tehtud plaanide paindlikkust ning kohanemist muutuvates olukordades ja seda kõikidel tasemetel.“

Õppusel osalesid KVÜÕA tegevteenistujad ja õppurid sõjakooli põhikursuselt, keskastmekursuselt ning brigaadi staabiohvitseride kursuselt.

Õppus koosnes planeerimisfaasist, maastikuluurest ning üksuste juhtimisest sõjamängu meetodil. Järgmine kooliülene õppus KVÜÕA-s peetakse 2017. aasta kevadel.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/57868

Kaitseväe Akadeemia