fbpx
Uudised

KVÜÕA inimkeskse juhtimise konverents keskendus eetikale ja moraalile juhtimises

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes korraldas neljapäeval, 29. novembril teist korda inimkeskse juhtimise konverentsi, mis keskendus sedapuhku sõjaväelise juhtimise eetilistele ja moraalsetele tahkudele. Kuulajaiks olid KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusse kadetid ning keskastmekursuse kuulajad, samuti ohvitserid Kaitseväest ja Kaitseliidust.

Juhtimiskonverentsi üheks peaesinejaks oli Zürichi Tehnikaülikooli juhtimise ja kommunikatsiooni emeriitprofessor ning ülikooli juures asuva sõjaväeakadeemia endine ülem brigaadikindral prof dr Rudolf Steiger. Professor Steiger avaldas konverentsi järgselt Kaitseväe Ühendatud õppeasutustele tunnustust, et oma lühikese ja kiire arengu käigus on suudetud hoida tasakaalu liigse akadeemistumise ning ülemäärase praktikakesksuse vahel.

„Kui ma 15 aastat tagasi siin esmakordselt olin, oli inimesekeskne juhtimine Eesti kaitseväele uus mõiste. Täna tagasi vaadates tõden, et seda tuntakse kõigil tasanditel ning püütakse ellu rakendada õpinguis ja töös. See on äärmiselt raske, sest selle keskmes seisavad eesmärgi saavutamine ja edenemine. Aga pikas perspektiivis on see tee edule. On äärmiselt muljetavaldav, millise tõsidusega tegeldakse Eesti Kaitseväes ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes inimesekeskse juhtimisega juhi aspekti silmas pidades,“ ütles professor Steiger.

Konverentsi käigus oli osalejatel võimalik saada professor Steigerilt autogrammi populaarse käsiraamatu „Inimesekeskne juhtimine: juhiseid tsiviil- ja sõjaväejuhtidele“ teise trüki eksemplaridele. Professor Steigeri konverentsiettekande teema oli „Inimeste juhtimine tõhususe ja inimlikkuse pingeväljas“.

Konverentsil esinesid veel mitmed sõjaväelise juhtimise ja militaareetika spetsialistid välis- ja kodumaalt, nende seas prof dr Angelika Dörfler-Dierken (Bundeswehri Sotsiaaluuringute Instituut) ja kolonelleitnant Jörg Keller (Führungsakademie der Bundeswehr), kapten Gustav Kutsar, major Raivo Nikiforov ja kolonelleitnant Enno Mõts.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, teostades oma eesmärke koostöös kodu- ja välismaiste partneritega.

Kaitseväe Akadeemia