fbpx
Uudised

KVÜÕA ja NATO Energiajulgeoleku Oivakeskus allkirjastasid koostöökavatsuse leppe

KVÜÕA ja NATO Energiajulgeoleku Oivakeskus (NATO Energy Security Center of Excellence) kirjutasid alla ühisele koostöökavatsuse leppele. Leppe sõlmimise eesmärk on vastastikuse koostöö raamistiku loomine informatsiooni vahetamiseks ja ühisprojektide algatamiseks.

KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) ülema kolonelleitnant Sten Alliku sõnul on õppeasutused huvitatud eelkõige lahinguvälja energeetikaga seonduvast. „KVÜÕA on alustanud lahingüksuste energia tarbimise alase uurimistööga ja eesmärk on jõuda uuringutega nii kaugele, et esmalt me teame, milleks ja kui palju lahinguväljal energiat kulutatakse ning peale seda pakkuda välja lahendusi energiatarbimise optimeerimiseks,“ ütles kolonelleitnant Allik.

Kolonelleitnant Alliku sõnul on energia hulk, mida üksused kulutavad üksikvõitleja tasemest süsteemide ülal hoidmiseni märkimisväärne ning energiatarbimise optimeerimine on äärmiselt oluline küsimus lahinguvõime jätkusuutlikkuse kontekstis.

KVÜÕA rakendusuuringute keskus korraldab sõjateaduse arendamist kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. RUK-i peamised tegevusvaldkonnad on teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕAs ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega.​

Kaitseväe Akadeemia