fbpx
Uudised

KVÜÕA juhtimiskonverents keskendub inim- ja ülesandekesksele juhtimisele

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad 27. novembril rahvusvahelise konverentsi, mis keskendub inim- ja ülesandekeskse juhtimise erinevatele tahkudele sõjaväelises juhtimises ja väljaõppes.

Neljandat korda toimuva konverentsi eesmärgiks on edendada erialadevahelist suhtlust sõjaväelises juhtimises. Ettekanded käsitlevad juhtimistemaatikat tuginedes Eesti kaitseväe ja välisriikide kogemustele rahuajal ja välismissioonidel.

Teaduskonverentsi üheks eesmärgiks on ka õppeasutuse rahvusvahelise koostöö arendamine läbi ühise teadustegevuse välisriikide uurimis- ja teadusasutustega. Ohvitseride juhtimiskäitumise seisukohast on oluline, et tuntakse teiste riikide relvajõududes rakendatavaid juhtimisprintsiipe ning osatakse neid teadmisi rakendada rahvusvahelises koostöös.

Konverentsi esinejate hulgas on mitmed rahvusvaheliselt tuntud spetsialistid, nagu doktor Franz Kernic Zürichi Tehnikakõrgkooli juures asuvast sõjaväeakadeemiast, doktor Heiko Biehl Bundeswehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskusest ning doktor Jörg Muth Prince Mohammad Bin Fahd’i ülikoolist. Ettekannetega esinevad ka mitmed juhtimisõppe õppejõud ja sõjaväelised juhid Eestist: reservkolonel Aarne Ermus, kolonelleitnant Maidu Allikas, kolonelleitnant Antek Kasemaa ja kapten Marko Pungar. Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Konverents on lõimitud KVÜÕAs tehtava teaduspõhise juhtimisalase õppe- ja arendustööga, ent pakub erialase enesetäiendamise ning kogemuste vahetamise võimalusi ka õppejõududele, kaitseväelastele ja kaitseliitlastele ning teistele juhtimistemaatikast huvituvatele kuulajatele.

Konverentsil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 25. novembriks e- kirja teel aadressil kairi.talves[at]mil.ee.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, tehes oma partneritega koostööd ülemaailmselt.

konverentsi kava

esinejate tutvustused

Kaitseväe Akadeemia