fbpx
Uudised

KVÜÕA korraldab konverentsi “Kümme aastat operatsioonist ”Iraagi vabadus””

Käesoleva aasta märtsis möödub kümme aastat sõjalise operatsiooni “Iraagi Vabadus” algusest. Sel puhul korraldavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 22. märtsil konverentsi, kus käsitletakse operatsiooni sõjalisi, poliitilisi ja õiguslikke aspekte ning analüüsitakse operatsiooni kogemusi kaitseväelisest poliitilisest ja akadeemilisest perspektiivist lähtuvalt.

Konverentsil osalemiseks palume täita hiljemalt 21. märtsiks lehekülje jaluses olev registreerimisvorm.

Konverentsi “Kümme aastat operatsioonist “Iraagi vabadus”” päevakava
10.15 Sissejuhatavad sõnavõtud
10.30 Iraagi operatsiooni välispoliitilised aspektid
Harri Tiido (Eesti alaline esindaja EL Poliitilises ja Julgeolekukomitees)
11.00 Iraagi operatsiooni sõjalised aspektid
Kolonel Martin Herem (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitja)
11.30 Iraagi operatsioon ja sissetungi otsustusprotsessi õiguslikud aspektid
Rene Värk (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent)
12.00 Lõuna
13.00 Iraak ja tema rahvusvaheline seisund aastal 2003
Holger Mölder (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste julgeolekupoliitika ja strateegia õppesuuna dotsent)
13.30 Iraagi opretsioon ja õhusõja doktriinid
Kapten Mika Raudvassar (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõjaajaloo lektor)
14.00 Iraagi arheoloogiliste muististe ja Iraagi muuseumi rüüstamine 2003. aastal
Vladimir Sazonov (Kaitseväe keelekeskuse juhataja-dotsent)
14.30 Kohvipaus
14.50 Iraak ja inimõigused
Mart Nutt (Ajaloolane ja Riigikogu liige)
15.20 Iraagi siseriiklik dünaamika ja föderalismi perspektiivid
Kapten Karl Salum (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse teadur)
15.50 Paneeldiskussioon – Iraagi operatsiooni õppetunnid: Iraak ja olukord regioonis 10 aastat hiljem
16.30 Lõpetamine. Lõpukohv

Konverentsi registreerimisvorm

Kaitseväe Akadeemia