fbpx
Uudised

KVÜÕA korraldas konverentsi “Kümme aastat operatsioonist Iraagi Vabadus”

Konverentsi sõjalistest aspektidest tegi ettekande KVÜÕA ülema asetäitja kolonel Martin Herem

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste korraldatud Iraagi sõja konverentsi ettekanded on veebis järelvaadatavad kuni 29. märtsini.

Reedel 22. märtsil toimunud konverentsi eesmärgiks oli vaadelda Iraagi operatsiooni ajaliselt distantsilt ja anda sellele võimalikult mitmekülgne, ent samas neutraalne hinnang, mis ei oleks pelgalt Eesti keskne. Esinejad käsitlesid oma ettekannetes operatsiooni sõjalisi, poliitilisi ja õiguslikke aspekte ning Iraagi hetkeolukorda.

Aadressil http://bit.ly/Yb2ga5 on võimalik vaadata konverentsi ettekandeid kuni 29. märtsini.

„Pean konverentsi kindlasti õnnestunuks, juba ainuüksi sellepärast, et tegemist on esimese korraga kui Eestis käsitletakse Iraagi operatsiooni põhjalikumalt,“ ütles KVÜÕA julgeolekupoliitika ja strateegia õppesuuna dotsent Holger Mölder, kes oli üks konverentsi peakorraldajatest. „Kümmet aastat võib pidada juba piisavaks ajaks, et vaadelda tehtud otsuseid teise pilguga ning kindlasti on seisukohti, mis on praegu mõnevõrra teistsugused, kui nad olid 2003. aastal.“

Konverentsil operatsiooni sõjalistest aspektidest ettekande teinud KVÜÕA ülema asetäitja kolonel Martin Heremi hinnangul on Iraagist saadud kogemus kaitseväele oluline juba ainuüksi seetõttu, et Eestil on nüüd olemas kaitseväelasi, kes on andnud käske ja juhtinud üksusi reaalses kriisiolukorras. „Iraagis sõdinud ohvitserid, kellest mitmed on tänaseks omandanud ka magistrikraadi, annavad neid kogemusi õppejõududena edasi tulevastele ohvitseridele Kõrgemas Sõjakoolis,“ ütles kolonel Herem.

Kui esmase Iraagist saadud info põhjal peeti näiteks viie punkti käsku ja vintpüssiga jalaväelast aegunud põhimõteteks, siis üsna pea selgus, et see saab olema oluline ka tulevikus. „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes õpetatavad käskimise ja planeerimise süsteemid on täiesti omal kohal ja meie õpetatavad lahinguliigid annavad koos täiendusõppega piisava aluse tegutsemiseks ükskõik millises olukorras,“ ütles kolonel Herem.

Lisaks ohvitseridele ja teaduritele KVÜÕAst esinesid konverentsil Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu poliitilises ja julgeolekukomitees Harri Tiido ning ajaloolane ja riigikogu liige Mart Nutt.

Esmakordselt oli võimalus jälgida konverentsi interneti vahendusel otsepildis. Konverentsist võttis kohapeal osa üle 80 inimese ning veebi vahendusel lisandus üle 900 jälgija. KVÜÕA korraldab aastas mitmeid konverentse, millest on võimalik teha otseülekandeid ka tulevikus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, tehes oma partneritega koostööd ülemaailmselt.

16. märtsil 2003 esitas Ameerika Ühendriikide president George Walker Bush Iraagi diktaatorile Saddam Husseinile ultimaatumi loobuda võimust 48 tunni jooksul ning lahkuda koos oma poegadega riigist, öeldes, et vastasel juhul ootab Iraaki sõjaline rünnak. Operatsioon Iraagi Vabadus algas sama aasta 19. märtsil ning juunis alustas Iraagis teenistust Eesti jalaväerühm ESTPLA 7 ja kaubakäitlusmeeskond CT 1.

Ameerika Ühendriikide president Barack Obama kuulutas operatsiooni Iraagi Vabadus lõppenuks 31. augustil 2010. Operatsioonil langes kaks Eesti kaitseväelast ja mitukümmend kaitseväelast sai haavata.

Kaitseväe Akadeemia