fbpx
Uudised

KVÜÕA korraldas õppe tõhustamise konverentsi

Avaloengu pidas Tartu Ülikooli dotsent Henn Voolaid. Foto: Kristjan Kostabi
Avaloengu pidas Tartu Ülikooli dotsent Henn Voolaid. Foto: Kristjan Kostabi

Täna kohtusid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 13 kõrgkooli tudengid ja õppejõud, et arutleda kaasahaarava õppe, koostöö ja tagasiside üle. 

​Tudengite töötoa moderaatori kadett Mardo Liivi sõnul jõudis nende arutelu tulemuseni, et toimiva koostöö ja üksteisemõistmise aluseks on sõbralik suhe ja hea läbisaamine õppejõu ja tudengi vahel.

Tartu Ülikooli tudeng Mari-Liis Jaansalu lisas, et õppimise alus on isiklik motivatsioon. „Töötoale eelnenud sessioonil tõi üks õppejõud välja graafiku sellest, millal tudengid oma kodutöid teevad – paljud viimasel päeval,” sõnas Jaansalu. „Tudengi motiveerimine on kõige suurem töö, mida õppejõud saab ära teha.”

Konverentsi korraldaja dotsent Svetlana Ganina sõnul jäi konverentsi kokkuvõttest kõlama mõte, et tudengite initsiatiiv on oluline. „Õppeprotsessi juhivad peale õppejõudude ka tudengid. Konstruktiivne tagasiside on suurim abi õppuritelt,” lisas Ganina.

Konverents algas plenaaristungiga, kus nii tudengid kui õppejõud rääkisid õpetamisest, oskuste arendamisest ja tudengite ootustest. Paralleelsessioonides jätkati arutlemist uute õpetamismetoodikate, võtmepädevuste arendamise ja õppekavade muutmise üle. Pärastlõunastes töötubades arutlesid konverentsil osalejad uute metoodikate, tagasisidestamise, kõrgkoolide koostöö, tudengite rolli, õppejõudude koostöö ja loovuse üle.

Konverentsist võttis osa üle 180 inimese.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, tehes oma partneritega koostööd ülemaailmselt.

Kaitseväe Akadeemia